Transparència

A- Informació institucional i organitzativa

A1 Òrgans de govern

A2 Organització i funcions

A3 Personal

 • Dades de la plantilla
  Us facilitem les dades de plantilla de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà.
 • Alliberats sindicals
  No hi ha alliberats sindicals.
 • Relació llocs de treball
  Mitjançant aquest enllaç podeu consultar la 'relació dels llocs de treball' de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà
 • Convenis i acords
  Acord d'adhesió a l'acord de condicions de treball de l'Ajuntament de Barcelona i a l'annex de les condicions del personal laboral (2017-2020)
  Informació sobre els acords.
 • Formació
  Pla de formació vigent de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Processos de selecció de personal
  Aquí trobareu els anuncis de les ofertes públiques d'ocupació aprovades per l'Ajuntament de Barcelona que inclouen places pendents de convocar.
 • Consell Rector
  Els membres del Consell Rector de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà no perceben cap dieta per assistència.

B Gestió electrònica i administrativa

B1 Pressupost

Els pressupostos inicials i liquidats corresponents a l’Institut Municipal del Paisatge Urbà estan publicats al portal de transparència de l’Ajuntament de Barcelona, juntament amb la de la resta d’organismes autònoms.

B2 Contractació pública

Informació de les licitacions, adjudicacions, formalitzacions, resums trimestrals de contractació i llistes detallades dels contractes menors.

B3 Subvencions

B4 Convenis

Els convenis vigents, subscrits per l'IMPU amb altres entitats públiques o privades, es poden trobar a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona/ Registre de convenis.

C Dret d’accés a la informació pública

És el dret que tenen les persones a l’accés a la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats a complir amb la Llei de transparència.

Les condicions per a l’accés de la ciutadania a la informació pública, a quina informació es pot accedir, qui té dret a fer-ho, com s’ha de demanar, etc. es troben en aquest enllaç.

D Informació de rellevància jurídica

L'Ordenança d'usos del paisatge urbà és el marc normatiu de gran part de l'activitat de l'Institut.