Ajuts per a la protecció i millora del paisatge urbà

 

L’Ajuntament publica la convocatòria per a l’any 2024 dels ajuts per al foment de la protecció i millora del paisatge urbà a la ciutat de Barcelona, amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació i la restauració per a la millora del Paisatge Urbà en vistes a promoure la recuperació patrimonial, tot tenint cura de la sostenibilitat ambiental. Aquesta convocatòria fa una especial èmfasi en:

  • La recuperació del patrimoni arquitectònic de la ciutat per al gaudi de tots els ciutadans.
  • La millora del paisatge urbà a través de la millora de la imatge del petit comerç i en especial, el comerç emblemàtic.
  • La integració paisatgística de les parets mitgeres
  • Les accions de naturalització sobre el patrimoni construït i, en especial, la implementació de cobertes verdes.

 

El termini de presentació de les sol·licituds de subvenció  s’obrirà l’endemà de la publicació al BOPB d’aquesta convocatòria i acabarà el 15 de novembre de 2024.

Es pot tancar el termini d’admissions en funció de les disponibilitats pressupostàries en una data anterior o posterior a l’establerta mitjançant la seva publicació al BOPB.

AJUTS