Ajuts per al foment de la protecció i millora del paisatge urbà de Barcelona

Ja està obert del termini de presentació de sol·licituds d’ajuts per al foment de la protecció i millora del paisatge urbà, amb subvencions per obres de naturalització i sostenibilitat i de la millora de la imatge exterior dels comerços.

S’ha publicat la convocatòria dels ajuts per al foment de la protecció i millora del paisatge urbà a la ciutat de Barcelona per al l’any 2021, així com la seva ampliació i rectificació,amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació i la restauració per promoure la recuperació patrimonial tenint cura de la sostenibilitat ambiental i la millora del petit comerç.

Les actuacions subvencionables es divideixen en tres àmbits d’actuació:

Obres en edificis i parcel·les
Implantació de cobertes verdes en terrats existents.
Relatives a naturalització de murs, interiors d’illa i espais lliures d’edificació.
Utilització de materials amb baixa petjada ecològica i/o obtenció del distintiu de garantia de qualitat ambiental.
Eliminació d’elements nocius per a la salut

Establiments comercials
Rehabilitació, restauració i millora de la imatge exterior dels locals comercials, en locals històrics protegits i no protegits
Millora de l’accessibilitat en locals comercials
Millora de la sostenibilitat en locals
Actuacions col·lectives per als locals comercials de l’àmbit la pl. Mercadal, a Sant Andreu
Actuacions en locals comercials inclosos en l’àmbit de l’eix del carrer Fabra i Puig, des de Meridiana fins al Carrer Canfranc, Via Júlia des de la plaça de República fins a Via Favència, carrer Pablo Iglesias des d’Argullós fins a via Favència i carrer Joaquim Valls des de Via Júlia a Rio de Janeiro pertanyents al districte de Nou Barris

Actuacions d’obres extraordinàries
D’interès paisatgístic o patrimonial
D’interès per conjunt