Guia de bones pràctiques en establiments comercials

Aquesta Guia pretén ser un suport gràfic i explicatiu de l’Ordenança dels usos del paisatge urbà per facilitar la seva aplicació per part dels comerços situats a la planta baixa dels edificis.

El comerç forma part de la identitat de la nostra ciutat. La seva imatge exterior i els usos que se’n deriven repercuteixen directament sobre la percepció que té la gent dels nostres carrers i barris. Quan la cara més visible dels locals comercials harmonitza amb el seu entorn contribueix a generar un espai públic agradable, on els usuaris es sentiran còmodes a l’hora d’utilitzar-lo. Es tracta doncs de contribuir a crear entorns confortables i atractius on s’estimuli l’activitat urbana i comercial.

El contingut de la Guia s’articula en referència a les parts que conformen la imatge exterior: rètols, fusteries, tancaments, tendals, paraments, accessibilitat i també el seu manteniment.