Remodelada la ruta dels mosaics de Sant Andreu

S’han recuperat, netejat i consolidat les 12 parets mitgeres al carrer Gran de Sant Andreu.

Al llarg del 2023 s’han restaurant els mosaics malmesos d’aquesta via de Sant Andreu. La reparació s’ha fet en el marc del projecte de millora de mitgeres al carrer Gran de Sant Andreu. La desafectació de les finques que sobresurten al carrer Gran de Sant Andreu ha deixat en aquest eix comercial un paisatge ple de parets mitgeres que quedaran fixes a l’espai públic. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Barcelona ha realitzat unes obres per millorar-ne l’aspecte al mateix temps que recupera un dels elements característics d’aquestes parets: els mosaics d’Antoni Gabarre González.

Tot i que no tenen valor patrimonial, la importància dels mosaics es troba en què tenen un component sentimental i identitari.

Les mitgeres es troben al carrer Gran de Sant Andreu números 209, 217, 224 nord i sud, 229, 232, 242, 244, 286, 301, 302 i 309. Es tracta de plafons sobre parets mitgeres al llarg del carrer, situats a l’exterior. El mosaic trencadís està realitzat amb peces procedents de rajoles industrials de ceràmica esmaltada de forma irregular. La decoració representa motius abstractes acolorits i s’acaba amb una peça de bordó de color unit.

La intervenció ha suposat la recuperació, neteja i consolidació dels mosaics existents a les parts baixes de les mitgeres i la dignificació de les parts superiors de les mitgeres amb la eliminació o reordenació de cablejat existent i l’arranjament  dels paraments amb la incorporació en alguns casos d’aïllament tèrmic.

+ Informació: El mosaic del meu barri