“Refugi de vida” guanya el concurs d’intervenció en parets mitgeres

La ciutadania amb el seu vot ha estat l’encarregada de decidir quin equip ha estat el guanyador d'aquest concurs que cada any convoca l’Institut Municipal del Paisatge Urbà durant la Setmana d’Arquitectura.

La proposta guanyadora es defineix com un “refugi de vida”, que es materialitza mitjançant una mitgera verda i una plaça verda. Aquests dos espais verds, verticals i horitzontals, han de generar nous hàbitats per a diferents espècies amb l’objectiu de fomentar la biodiversitat.

Aquests nous espais han de ser també un refugi per a veïnes i veïns on poder gaudir de la natura més a prop de casa.

La intervenció proposada a la mitgera consisteix a definir unes noves terrasses pels habitatges que serviran de base per a la implantació d’una estructura verda de vímet viu, a mode de gelosies verdes. El vímet viu és un element que permet generar l’estructura verda en si mateixa, és estructural i verda alhora. També s’aïllaran els habitatges tèrmicament per l’exterior. Aquest vímet és el fil conductor entre les dues actuacions, un fil conductor viu.

El projecte dona resposta a les crides de les veïnes i veïns que, mitjançant cartells penjats per tot Poblenou, reclamaven la necessitat de més verd. La plaça s’ubica en un punt estratègic de trobada al teixit del barri i té la intenció de fomentar la relació del veïnat amb els espais naturals.

Així doncs, els valors a destacar de la proposta guanyadora són:
– Realça l’arquitectura modernista de l’edifici amb passeres corbes que disminueixen la magnitud del celobert, significant-lo i integrant-lo amb la nova façana.
– Fomenta la naturalització i la biodiversitat, factors clau per incrementar la qualitat de vida tant dels residents com dels veïns del barri.
– La proposta d’espai escènic en planta baixa com a exportació a escala urbana de l’activitat cultural de l’entorn proper és un primer impuls per a la dinamització de l’espai.

Les tres finalistes que es van sotmetre a votació popular havien estat prèviament seleccionades per un jurat tècnic entre les 10 propostes que es van presentar a la convocatòria. L’equip guanyador rebrà un premi de 4000 euros i els dos finalistes un accèssit de 1000 euros cadascun.

 

Adjunts