El conjunt de Sant Joan d’Horta llueix amb una nova tanca

Amb aquest treballs, el conjunt d’edificis i espais de Sant Joan d’Horta es visibilitza des de l’exterior

Ha finalitzat la renovació de la tanca perimetral del recinte que forma el conjunt d’edificis que donen servei a la parròquia de Sant Joan d’Horta, al carrer Campoamor.

Les obres han suposat l’enderroc de la tanca actual del conjunt pati, format per una paret d’obra opaca i la nova construcció de la tanca formada per perfils metàl·lics verticals, que fa que es visibilitzi des del carrer.

Aquesta actuació es pot considerar un pas endavant en la recuperació d’aquest espai, ja que es recupera la integració amb l’exterior millorant la visibilitat del conjunt des del carrer.

L’IMPU ha realitzat assessorament i seguiment en aquesta millora, que ha rebut una subvenció del 30% del cost total dels treballs.