Finalitzada la restauració del petit paisatge Jardinets de Carles Soler

Aquest espai singular, al carrer Vayreda al barri de Montbau està catalogat com a petit paisatge des de l’any 2011.

Degut al mal estat dels Jardins de Carles Soler, al barri de Montbau, originat per despreniments de terres del talús superior, des de Paisatge Urbà s’ha realitzat una segona restauració dels jardins però en aquesta ocasió protegint amb xarxes metàl·liques el talús per evitar futurs despreniments que deteriorin la obra. Un cop protegit el talús, s’han restaurat totes les jardineres fetes amb pedra així com les escultures mòbils que es van trobant al llarg del jardí. Finalment s’ha replantat tot el conjunt seguint la línia de la primera intervenció, utilitzant plantes de baixes necessitats hídriques com ara plantes crasses i els cactus.

L’origen del jardí és l’obra d’un veí de Montbau, Carles Soler, que al llarg dels seus anys de jubilació va anar creant amb les seves mans aquest espai. El va finalitzar l’any 1996, i l’IMPU el va restaurar l’any 2011. L’obra ocupa al voltant d’un centenar de metres d’un talús que es trobava sense urbanitzar, marcant el límit entre el barri i la muntanya. Mitjançant centenars de pedres reciclades i morter, s’obtenen arcs sinuosos, cavitats, murs i figures que donen personalitat a aquesta zona remota de la ciutat.