IV Concurs d'intervenció sobre parets mitgeres

L’Institut Municipal del Paisatge Urbà convoca la 4a edició d’aquest concurs en el marc de la Setmana d’Arquitectura 2021 que se celebrarà del 6 al 16 de maig.

L’objecte d’aquest concurs és posar la situació de les parets mitgeres a debat urbà. Entenem que una nova mirada que conjugui la reflexió amb l’aparició de propostes actives pot ampliar el menú d’operacions disponibles per als propietaris, constructors, projectistes i administració.

Es busca posar en crisi la naturalitat amb què acceptem aquestes façanes residuals en permanent estat de provisionalitat que abunden a la nostra ciutat, i que per moments són part dominant del paisatge. La voluntat és convertir aquestes fractures urbanes en espais de reflexió i aprofitament tenint com a eix principal la seva recuperació paisatgística.

L’emplaçament escollit per al desenvolupament del concurs d’enguany és l’edifici del carrer Castella 3, que compta amb una mitgera consolidada en la seva façana nord-oest. Aquesta mitgera recau directament sobre una zona verda de recent creació fruit de l’enderroc de les fàbriques que ocupaven la parcel·la. La finca proposada es troba inclosa al catàleg de patrimoni de la ciutat amb un nivell de protecció “C”, i conserva elements d’interès a les façanes.

La presentació es farà exclusivament través del Portal de contractació electrònica de l’Ajuntament de Barcelona.

El procés de selecció es realitzarà en dues fases: la primera fase la dictaminarà el jurat tècnic, que de totes les propostes presentades farà una selecció d’un mínim de tres propostes finalistes. En una segona fase, aquestes propostes finalistes s’exposaran en les proximitats del lloc de concurs, perquè la ciutadania i el veïnat puguin triar quina és la proposta guanyadora.

El termini de presentació de propostes finalitza el 6 de maig.
Se seleccionaran tres propostes pel jurat tècnic i la ciutadania podrà, en votació popular, donar suport a una de les tres del 13 al 16 de maig, durant la Setmana d’Arquitectura de Barcelona.
La votació serà davant l’emplaçament objecte del concurs, i els horaris seran:
13-14 de maig, de 10 a 14 i de 16 a 20 h
15-16 de maig, de 10 a 20 h

La proposta guanyadora rebrà un premi de 4.000 euros. Les altres dues finalistes rebran un accèssit de 1.000 euros cadascuna.

Consulteu les bases del concurs en el document adjunt.