Barcelona Cultura
Skip to main content
Manuel Ruisánchez i Francesc Bacardit - Premi Ciutat de Barcelona d'Arquitectura i urbanisme 2012

ARQUITECTURA I URBANISME :: 2012

 

EL JURAT, COMPOST PER FERNANDO MARZÀ (PRESIDENT), JOSEP BOHIGAS, DANIEL GIRALT-MIRACLE, JORDI BADIA I CARME PINÓS, ACORDA PER UNANIMITAT ATORGAR EL PREMI D’ARQUITECTURA I URBANISME A:

Fàbrica de Creació Fabra i Coats, dels arquitectes Manuel Ruisánchez i Francesc Bacardit.

 

La intervenció prepara i condiciona un edifici històric de gran interès arquitectònic, proposant noves opcions d’utilització dels seus espais al servei de la cultura i la societat contemporània, mitjançant infraestructures versàtils, que permeten uns usos polivalents i simultanis.

El jurat vol fer una menció especial al projecte del Bloc 11 de Can Batlló que suposa la recuperació d’un edifici abandonat per l’ús ciutadà a partir de l’acció dels propis veïns amb la coordinació del col·lectiu d’arquitectes LaCol.