Barcelona Cultura
Skip to main content
Idensitat - Premi Ciutat de Barcelona d'Arts Visuals 2012

ARTS VISUALS :: 2012

 

EL JURAT, COMPOST PER MARTÍ PERAN (PRESIDENT), ROBERTA BOSCO, ROSA PERA, EULÀLIA VALLDOSERA I MERY CUESTA, ACORDA PER UNANIMITAT ATORGAR EL PREMI D’ARTS VISUALS A:

Idensitat

 

Per l’exposició Idensitat-5. Ciutats intervingudes a La Capella de l’Antic Hospital. El jurat vol destacar de forma especial l’eficàcia d’aquesta plataforma de formació, recerca i producció, per la seva contribució al debat sobre el rol de les pràctiques artístiques en l’esfera pública, i per la seva contribució a la projecció internacional de la producció artística de la ciutat.

El jurat fa una menció especial a l’artista Joana Cera per l’exposició Sense mesura variable, produïda per l’Espai Zero de la Fundació Suñol.