Barcelona Cultura
Skip to main content
Andrés Duque - Premi Ciutat d'Audiovisuals Barcelona de 2012

AUDIOVISUALS :: 2012

 

EL JURAT, COMPOST PER CAROLINA LÓPEZ (PRESIDENTA), JUDITH COLELL, ANTONIO MONEGAL I JORDI COSTA, ACORDA PER UNANIMITAT ATORGAR EL PREMI D’AUDIOVISUALS A:

L’obra Ensayo final para utopía, d’Andrés Duque

 

Pel seu compromís estètic, polític i personal, que reflecteix alhora una memòria col·lectiva i íntima amb un llenguatge arriscat.

El jurat vol fer una menció especial al col·lectiu Venga Monjas per la seva sèrie online Coneix la teva ciutat, per la seva lectura lúdica i pel seu humor corrosiu sobre els tòpics de Barcelona.