Masculinitat[s]

Per què un recurs pedagògic específic per treballar les masculinitats?

Donar resposta a aquesta pregunta és un dels objectius principals del present recurs pedagògic, a continuació es detallen alguns dels motius principals:

  • Freqüentment es cau en l’error de pensar que el gènere es refereix únicament a les dones. El gènere també afecta els homes,  ja que, inevitablement, també construeixen la seva identitat en base als paràmetres del patriarcat. Incorporar la perspectiva de gènere en l’estudi dels homes i de la masculinitat, permet conèixer i visibilitzar els aspectes de la identitat que sosté el masclisme i gran part de les injustícies i desigualtats que produeix (ocupant llocs de poder i controlant la majoria de recursos).
  • Malgrat que la igualtat està reconeguda a nivell formal per llei, encara persisteixen desigualtats reals entre dones i homes. Per aconseguir la  igualtat real i efectiva entre dones i homes, cal incorporar els homes. Incloure’ls en les polítiques de gènere fomenta la seva responsabilitat i implicació en el canvi; excloure’ls pot produir hostilitat i resistències, i possiblement, una exacerbació de les desigualtats.
  • El patriarcat discrimina i oprimeix les dones, però també te conseqüències negatives per als homes. La identitat masculina tradicional es troba en la base de molts conflictes socials, però l’enemic comú no són els homes sinó el masclisme.
  • La igualtat no només beneficia les dones i la societat en general, sinó que el canvi també té beneficis per als homes. És per això que cal promoure models de masculinitats positius, saludables i lliures de violència.
  • Existeix una demanda social per incorporar als homes a l’equitat de gènere no només des dels marcs normatius internacionals (ONU, 2004; Consell de la UE, 2006), sinó des dels propis homes. Cada cop més homes entenen que, l’equitat entre homes i dones i una revisió dels rols de gènere i de la masculinitat hegemònica, no només aportaria beneficis per a les dones i la societat en general, sinó també a ells mateixos.

En definitiva, posar en dubte la identitat masculina tradicional és una responsabilitat individual i col·lectiva, que aporta moltes claus en el camp dels reptes per a una societat que ofereixi una igualtat d’oportunitats real i efectiva entre dones i homes.