Bloc temàtic 3 - Relacions afectives

Relacions afectives, amor romàntic i sexualitat

Les relacions sexoafectives són, durant molts moments de la nostra vida, elements cabdals per al nostre benestar i la nostra felicitat. Construir relacions sanes, respectuoses i equitatives és fonamental per fer sentir bé a les persones amb les que ens relacionem i estar bé amb nosaltres mateixos i mateixes.

Quan fem referència a la manera en els homes aprenen a relacionar-se, a mantenir relacions, a viure la seva sexualitat i les seves emocions, ens trobem davant d'un aprenentatge ple d'estereotips, mites i falses creences. Dites idees condicionen i limiten el desenvolupament personal dels homes i perjudiquen les persones del seu voltant.

És per això que, en aquest apartat, aportarem eines, idees i activitats, esperant que serveixin per acompanyar els homes en aquest repensar el model de masculinitat hegemònic i treballar les relacions sexoafectives amb perspectiva de gènere. Tot plegat, amb l'objectiu de construir altres masculinitats possibles que generin relacions lliures de desigualtats i de violències.