Clics de Famobil en formació

Bloc temàtic 1 - Gènere i masculinitat

Els homes, el gènere i la construcció de la masculinitat

L’equitat de gènere és un principi ètic i de justícia social fonamental per la convivència entre homes i dones. El seu objectiu és proporcionar un tracte que faciliti la igualtat d’oportunitats a totes les persones independentment del seu sexe. Es diferencia de la igualtat perquè el que cerca és garantir les condicions d’igualtat d’oportunitats per a tothom, siguin quines siguin les diferències.

Així, el canvi cap a l’equitat entre homes i dones suposa beneficis directes per a les dones, en tant que facilita el pas d’una situació de dominació a una implicació igualitària. També aporta beneficis directes als homes i al conjunt de la societat; els països amb més equitat de gènere es desenvolupen més, augmentant la qualitat de vida de la seva ciutadania. L’equitat de gènere esdevé així, una eina molt poderosa de benestar, front a l’exclusió i la marginació social i cultural.

D’aquesta manera, cal assumir el compromís social –però també personal– de combatre les discriminacions existents entre dones i homes, i cal també que el col·lectiu dels homes assumeixi com a seva aquesta lluita, perquè l’equitat de gènere és també un assumpte dels homes. Així serà possible transformar la societat i per a que qualsevol persona, independentment del seu sexe i de la seva identitat sexual, pugui desenvolupar-se i viure en llibertat.