Incorporem totes les mirades a l'entorn de l'Estació de Sants

26/05/2021 - 14:12

Participació. Les 14 trobades, majoritàriament en línia, han comptat amb una assistència mitjana de 40 persones. Hi ha participat el veïnat de Sants i de l'Eixample, entitats del barri i sectorials, grups usuaris de la plaça...

Entre el febrer i el maig d'aquest any s'ha dut a terme el procés per incorporar la participació de la ciutadania al projecte d’ampliació de l’Estació de Sants i remodelació de la plaça dels Països Catalans i tots els entorns. Les 14 trobades, que s'han dut a terme majoritàriament en línia, han comptat amb una assistència mitjana de 40 persones. Hi ha participat el veïnat de Sants i de l'Eixample, entitats del barri i sectorials, grups usuaris de la plaça...

L’Ajuntament de Barcelona i Adif van signar un protocol de col·laboració per regular la nova ordenació de l’entorn urbà de l’Estació de Sants, que es transformarà amb l’ampliació i millora de la pròpia estació. La plaça dels Països Catalans i tots els voltants de l’estació seran remodelats per Adif. L’Ajuntament ha impulsat el procés per incorporar la participació de la ciutadania en la definició d’aquest projecte estratègic per a la ciutat i els barris de Sants i l’Eixample.

La primera fase del procés, per debatre els criteris generals d’intervenció urbana en aquest espai, es va desenvolupar als mesos de febrer i març. La suma de les set sessions d’aquesta primera fase dona 290 assistents, 192 d’entitats i veïnat, a més de les més de 100 connexions en directe al debat en línia organitzat pels col·legis d’Arquitectes i d’Enginyers de Camins, Canals i Ports:
• Primera sessió restringida a entitats del territori.
• Reunió del Pacte per la Mobilitat.
• Sessió restringida al comerç.
• Debat amb COAC i CECCP sobre el futur de la pl. Països Catalans i els entorns de l’estació.
• Sessió temàtica 1: estructura urbana i mobilitat.
• Sessió temàtica 2: espai públic i relació amb l’entorn.
• Presentació de conclusions de la primera fase.

Entre l’abril i el maig, han tingut lloc set sessions més centrades a definir les característiques dels espais públics que es generaran al voltant de l’Estació de Sants. La suma dona 199 assistents, 150 d’entitats i veïnat:
• Sessió sobre accessibilitat, diversitat funcional i gent gran.
• Sessió amb skaters.
• Sessió amb AFA i direccions dels centres educatius propers.
• Sessió amb infants i adolescents de dos centres educatius propers.
• Recorregut a peu pels entorns de l’estació (dissabte 8 de maig).
• Sessió temàtica 3: configuració dels espais públics.
• Presentació de conclusions de la segona fase.

Ha estat el procés participatiu més important que s’ha dut a terme a la ciutat en temps de pandèmia amb quasi totes les sessions per videoconferència. A alguna d’aquestes sessions han arribat a connectar-se més de 75 persones. En general, hi han estat participant de manera continuada tant el veïnat i les entitats com les persones representants, a nivell polític o tècnic, de l’Ajuntament de Barcelona i d’Adif. Aquesta setmana ha tingut lloc la darrera de les tres reunions de la Comissió de Seguiment del procés participatiu, amb la presència del regidor del Districte de Sants-Montjuïc, Marc Serra; la segona tinenta d’Alcaldia, Janet Sanz; i la presidenta d’Adif, Isabel Pardo.