Exposición. Las toallitas desmaquillantes que Jonah Kawri ha utilizado en los últimos tres años son un registro de su proceso de comprensión de su identidad como hombre trans, pero también un espejo para el espectador.

Los dibujos en las toallitas se alejan de las características habituales de un rostro humano: son un intento de escapar de todo aquello que recuerde al imaginario de hombre y mujer, las opciones binarias y limitantes de la experiencia humana. El maquillaje que practica el artista, sin embargo, va más allá del intento de escapar de las atribuciones humanas de género, ya que coexiste una exploración de combinaciones de colores, texturas, iluminación, emociones, etc., una expresión artística similar a cuando alguien dibuja o pinta en papel.

Jonah Kawri entiende las toallitas desmaquillantes como una huida pero también una búsqueda. Son espejos de ideas y realidades indistinguibles. Este registro se ofrece como un espejo para el espectador también, para cuestionarse las posibilidades de las realidades paralelas, probablemente ocultas o reprimidas, de su ser.

Esta es la primera de las tres exposiciones que se podrán ver este año en el Espai Jove La Bàscula gracias al proyecto de Muestras Artísticas en La Bàscula. MAB promueve el arte emergente, valorando la producción artística y cultural realizada por jóvenes menores de 30 años y acercándola a nuevos públicos. En el ámbito expositivo, se ofrece apoyo para proyectar y difundir la producción artística, con herramientas y recursos para facilitar la exposición de propuestas de artes visuales, individuales o colectivas y de temática libre. 

Traductor de google :

Horarios

El projecte MAB de l’Espai Jove La Bàscula, promou l’art emergent, posant en valor la producció artística i cultural feta per joves menors de 30 anys i apropant-la a nous públics.

En l’àmbit expositiu oferim suport per projectar i difondre la producció artística, amb eines i recursos per facilitar l’exposició de manera gratuïta de propostes d’arts visuals, individuals o col·lectives i de temàtica lliure.

Enguany, és van seleccionar tres projectes que s’exposaran a l’Espai Jove La Bàscula durant aquest any 2024. Els projectes seleccionats gaudiran de suport econòmic i de producció. La primera exposició que s’exposarà és la sèrie d’obres presentades per Jonah Kawri que es titula Què és un mirall?

Consisteix en un registre de 3 anys sobre tovalloletes desmaquillants de maquillatges amb els que ha anat explorant i

transformant l’apariència del seu rostre.

Els dibuixos sobre les tovalloletes s’allunyen de les característiques habituals d’un rostre humà: són un intent de fugida de tot allò que recordi a l’imaginari d’home i de dona, les opcions binàries i limitants de l’experiència humana. El maquillatge que practica l’artista, però, és més que l’intent de fugida de les atribucions humanes de gènere, ja que hi coexisteix una exploració de combinacions de colors, textures, il·luminació, emocions, etc., expressió artística igual que quan un dibuixa o pinta en paper.

El joc d’exploració de les possibilitats d’aquests elements formals és un caràcter també important, perquè així ho vivia. No hi pensava res més profund en el moment. Els maquillatges no es van crear amb cap intenció de formalitzar un projecte, simplement eren mostres d’expressió pròpia, com escollir amb quina roba vestir-se. No és fins anys més tard, al fer una retrospecció, que va poder comprendre per què sentia la necessitat de sortir al carrer, de presentar-se en públic, sempre d’aquesta forma.

Jonah Kawri entén les tovalloletes desmaquillants com un registre del seu procés d’enteniment de la seva identitat com a home trans. És una fugida però també una cerca. Són miralls a idees i realitats indistingibles. S’ofereix aquest registre com a mirall per a l’espectador també, per a qüestionar-se les possibilitats de les realitats paral·leles, probablement auto-ocultades, auto-oprimides, del seu ésser.

Espai Jove La Bàscula

Dirección:
Carrer del Foc, 128*132
Districto:
Sants-Montjuïc
Barrio:
la Marina de Port
Ciudad:
Barcelona