Sarrià estrena una unitat mòbil de vigilància de la contaminació atmosférica

22/10/2018 - 12:53

Medi ambient. La Generalitat de Catalunya satisfà així una demanda veïnal històrica de l’Associació de Veïns de Sarrià, amb el suport del Districte Sarrià-Sant Gervasi, per conèixer quin és l’efecte del trànsit generat en època escolar al barri.

Des del passat 17 d’octubre i fins al 20 de desembre, s’ha ubicat a La Porta de Sarrià una unitat mòbil (UM) de vigilància de la contaminació atmosfèrica de la Generalitat de Catalunya.

La UM4 compta amb una unitat meteorològica i de mesura de les partícules en suspensió (PM) i òxids de nitrogen (NOX).

El resultat de les mesures es coneixerà durant el primer trimestre del 2019, ja que un cop recollides totes les mostres es porten a laboratori on s’analitzen per extreure’n conclusions.

Els efectes per a la salut de les partícules PM10 i PM2,5 es deuen tant a exposicions a curt termini (hores o dies) com a exposicions a llarg termini (mesos o anys). Les partícules més perilloses són les més fines, que en ser inhalades en llargs temps d’exposició provoquen en la població exposada un augment d’afeccions respiratòries i cardiovasculars, com ara l’agreujament de l’asma i dels símptomes respiratoris, i un increment de la mortalitat per malalties cardiovasculars i respiratòries i per càncer de pulmó. A més, s’ha comprovat que l’exposició a PM pot afectar el desenvolupament pulmonar en la població infantil.

Al seu torn, el NO2 a concentracions de curta durada és un gas tòxic que causa una important inflamació de les vies respiratòries. Així mateix, les exposicions a llarg termini es relacionen amb un increment dels símptomes de bronquitis en nens i nenes asmàtics.

Actualment la xarxa de vigilància atmosfèrica a Barcelona està conformada per 11 estacions fixes de mesurament dins de la ciutat: 2 estacions automàtiques de trànsit i 1 estació manual de trànsit molt intens, 5 estacions automàtiques de fons urbà, i 3 estacions manuals de fons urbà.