L'estructuració en districtes de l'Ajuntament de Barcelona ha apropat la gestió municipal quotidiana a tots els racons de la ciutat. Cada un dels deu districtes disposa d'una estructura executiva diferenciada de la dels serveis centrals i gaudeix d'àmplia autonomia.

El regidor o la regidora de districte exerceix les facultats delegades per l’alcaldessa en les matèries que són competència dels districtes, sens perjudici de les corresponents als seus òrgans de govern.

 

 • Maria Eugènia Gay Rosell
  Regidor del Districte
 • Maite Català Pujol
  Gerència del Districte
 • Blas Navalón Fernández
  Conseller tècnic/Assessor
  • Pep Baró Puigvert
   Oficina de Collserola
  • Begoña Alday López
   Guàrdia Urbana
  • Àngela Muñoz Guillén
   Direcció de Serveis Generals
   • Jordi Aguilar i Montferrer
    Departament de Recursos Interns
   • Ricard González Soriano
    Departament de Serveis - Jurídic - Secretaria
   • Joan Àngel Frigola Berbel
    Departament de Comunicació
  • Imma Sampé Soler
   Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
  • Montserrat Grifell Trullà
   Direcció de Serveis de Llicències i d'Espai Públic
   • Jordi Fargas Soler
    Departament d'Obres i Manteniment
   • Begoña Ortíz Reyes
    Departament de Llicències i Inspecció