El Districte de Sarrià - Sant Gervasi ha engegat diferents projectes i programes per tal de millorar el seu territori i la vida dels veïns.

Els Plans de Futur del Districte

Principals eixos d’actuació prioritaris, en termes de mobilitat, espai públic, medi ambient, equipaments, etc. Tenen vigència fins al 2020.

Projecte “Kan Go”

Projecte "Kan Go" d'accés a les escoles amb transport públic.

Pintura de l'encreuament de carrers de la plaça Molina

Pla de mobilitat del Districte

El Pla de Mobilitat del Districte cerca crear, des de la visió general del PMU de Barcelona, un model de mobilitat amb un major grau d'adaptació a les particularitats de cada barri de Sarrià - Sant Gervasi. 

Imatge oficial del porta a porta Sarrià

Recollida selectiva porta a porta al nucli antic de Sarrià

L’Ajuntament de Barcelona ha implantat al 2018 un sistema de recollida selectiva Porta a Porta al nucli antic de Sarrià (Sarrià Vell).

 

Imatge del Dipòsit del Rei Martí

Pla d'equipaments del Districte

El Pla d’equipaments és una eina que serveix per inventariar els equipaments disponibles en un àmbit territorial i estudiar-ne l’ús a curt, mitjà i llarg termini a fi d’adequar i optimitzar les dotacions existents i, si cal, crear-ne de noves.