El Districte de Sarrià - Sant Gervasi ha engegat diferents projectes i programes per tal de millorar el seu territori i la vida dels veïns.

Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi

Informe de gestió de Sarrià – Sant Gervasi 2015 a 2019

Els Plans de Futur del Districte

Principals eixos d’actuació prioritaris, en termes de mobilitat, espai públic, medi ambient, equipaments, etc. Tenen vigència fins al 2020.

Banner que redirigeix a la informació sobre el projecte Generaccions

Projecte Generaccions

El projecte Generaccions, es una prova pilot, que pretén ser una acció comunitària a Sarrià – Sant Gervasi en què col·laboren l’entorn social (residències geriàtriques), l’educatiu (escoles) i el sanitari (CAP).

Pintura de l'encreuament de carrers de la plaça Molina

Pla de mobilitat del Districte

El Pla de Mobilitat del Districte cerca crear, des de la visió general del PMU de Barcelona, un model de mobilitat amb un major grau d'adaptació a les particularitats de cada barri de Sarrià - Sant Gervasi. 

Imatge oficial del porta a porta Sarrià

Recollida selectiva porta a porta al nucli antic de Sarrià

L’Ajuntament de Barcelona ha implantat al 2018 un sistema de recollida selectiva Porta a Porta al nucli antic de Sarrià (Sarrià Vell).

 

Imatge del Dipòsit del Rei Martí

Pla d'equipaments del Districte

El Pla d’equipaments és una eina que serveix per inventariar els equipaments disponibles en un àmbit territorial i estudiar-ne l’ús a curt, mitjà i llarg termini a fi d’adequar i optimitzar les dotacions existents i, si cal, crear-ne de noves.