Els Plans de Futur del Districte de Sarrià – Sant Gervasi inclouen els principals eixos d’actuació en els diversos barris que, juntament amb el veïnat, es van definir com a prioritaris, en termes de mobilitat, espai públic, medi ambient, equipaments, etc., l’any 2011. Tenen vigència fins l’any 2020.

Pla de futur del Putxet i el Farró

Principals eixos d’actuació del Pla de futur del Putxet i el Farró.

Pla de futur de Sarrià

Principals eixos d’actuació del Pla de futur de Sarrià.

Pla de futur de Sant Gervasi - la Bonanova

Principals eixos d’actuació del Pla de futur de Sant Gervasi - la Bonanova.

Pla de futur de Sant Gervasi - Galvany

Principals eixos d’actuació del Pla de futur de Sant Gervasi - Galvany.

Pla de futur de les Tres Torres

Principals eixos d’actuació del Pla de futur de les Tres Torres.

Pla de futur de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes

Principals eixos d’actuació del Pla de futur de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes.