El Pla d'actuació municipal (PAM) estableix les línies prioritàries, els objectius i les actuacions de l’acció de govern i s’elabora a l’inici de cada mandat. És, per tant, el full de ruta municipal que orienta sobre quin model volem per a la nostra ciutat, fruit d’un procés de participació ciutadana per construir, pensar i debatre les actuacions i prioritats d'aquest mandat. Dins el PAM es troba el PAD, el Pla d'actuació de districte per als anys 2016-2019.

Consulteu el document del PAD que ha elaborat l'Ajuntament basant-se en les propostes elaborades pel mateix Ajuntament, la ciutadania, organitzacions i entitats socials, i també en les que provenen de cites presencials i que estan sobre la taula perquè es consensuïn amb la resta de grups polítics amb representació a l’Ajuntament.

Al document podreu trobar:

1. Bon viure

   1.1 Justícia social
   1.2. Autonomia personal
   1.3. Educació i coneixement
   1.4. Equitat de gènere i diversitat sexual
   1.5. Cicles de vida
   1.6. Habitatge
   1.7. Sanitat i salut
   1.8. Migració, interculturalitat i discriminació zero
   1.9. Defensa i protecció dels drets humans
   1.10. Cultura
   1.11. Esports
   1.12. Convivència i seguretat

2. Economia plural

   2.1. Desenvolupament i economia de proximitat
   2.2. Economia cooperativa, social i solidària
   2.3. Un nou lideratge públic
   2.4. Ocupació de qualitat
   2.5. Turisme sostenible

3. Transició ecològica

   3.1. Medi ambient i espai públic
   3.2. Verd urbà i biodiversitat
   3.3. Urbanisme per als barris
   3.4. Mobilitat sostenible
   3.5. Energia i canvi climàtic

4. Bon govern

   4.1. Govern transparent i rendició de comptes
   4.2. Participació ciutadana
   4.3. Acció comunitària
   4.4. Administració intel·ligent i inclusiva
   4.5. Eficiència i professionalitat

5. Justícia global

   5.1. Justícia global
   5.2. Ciutat d’acollida