Les mesures de govern són un instrument d’informació del Govern municipal que presenten accions d’interès general.