Creació de l'òrgan de participació sectorial i del projecte normatiu de reglament de funcionament intern de l'Acord de Ciutat per l'Estratègia d'Alimentació Saludable i Sostenible de Barcelona 2030

El gener de 2021 es va iniciar el procés de l'Estratègia d’Alimentació Saludable i Sostenible Barcelona 2030, amb l'objectiu de definir la visió, els objectius i les grans propostes i projectes que han de guiar un full de ruta transformador del sistema alimentari de la ciutat en els propers 10 anys. Van participar en la seva elaboració més de 100 organitzacions de la societat civil, sector privat, món educatiu i de la recerca així com les diverses administracions amb competències en l’alimentació, en 3 plenàries i 8 trobades temàtiques, i més de 1000 persones a través d’un procés participatiu ciutadà.

L’Acord de Ciutat per l’Estratègia d’Alimentació Saludable i Sostenible Barcelona 2030 pretén ser un espai de participació de ciutat, compartit entre el govern de la ciutat i la societat civil, que actuï en els àmbits relacionats amb l’alimentació sostenible, amb l’objectiu comú de fer créixer i enfortir el teixit d’organitzacions que treballen per transformar el sistema alimentari, per contribuir al desenvolupament socioeconòmic de la ciutat i de la ciutadania de Barcelona. Així doncs, l’espai de participació de l’Acord de Ciutat per l’Estratègia d’Alimentació Saludable i Sostenible Barcelona, estarà regulat per unes normes de funcionament internes adaptades a les normes de participació ciutadana.

Consulta pública prèvia

D’acord amb el que estableix a l’article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es duu a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte normatiu, per recollir l’opinió de les persones i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

Entre el 21 d'octubre i el 4 de novembre de 2022, la ciutadania i les organitzacions que ho han considerat oportú han pogut remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou. Tancat aquest termini, es publica una valoració de les aportacions rebudes.