Estadístiques sobre el dret d’accés a la informació pública

Aquí trobareu els indicadors més rellevants sobre aquelles peticions d’informació que s’hagin presentat o tramitat a l’empara de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, des de la seva entrada en vigor (1 de juliol de 2015, per al dret d’accés a la informació pública a les administracions locals catalanes).

Cal tenir en compte que, addicionalment, a l’Ajuntament de Barcelona es responen diàriament consultes i peticions d’informació i documentació formulades per moltes altres vies; entre aquestes, es pot destacar: