Funcions de les entitats municipals: estatuts

Les competències, atribucions i missió de les entitats municipals de l'Ajuntament es regulen en els seus estatuts respectius. Aquí hi trobareu els enllaços.