Planificació estratègica

Documents programàtics del govern municipal que defineixen les polítiques i actuacions en l’àmbit del turisme.

 • 24/03/2021
  Cultura i indústria creativa com a factor de transformació de l'economia del visitant

  Informe de la Regidoria de Turisme i Indústries Creatives presentat a la Comissió d'Economia i Hisenda del 17 de març de 2021, que recull les principals conclusions del Fòrum de debat 'Ciutat, Turisme i Cultura: una oportunitat conjunta' i les línies d'actuació a desenvolupar.

 • 22/01/2020
  Creació de nous imaginaris i continguts per a la millora de la mobilitat i sostenibilitat turística.

  Mesura de govern presentada a la Comissió d’Economia i Hisenda del 22 de gener de 2020. Recull un conjunt d’actuacions al voltant de la mobilitat i la creació de nous imaginaris turístics, per tal d’administrar millor els fluxos de visitants que rep la ciutat, diversificar-ne l’aportació sòcioeconòmica, reduir els impactes negatius als espais de gran afluència i contribuir a ampliar el coneixement que els barcelonins i barcelonines tenen de la seva ciutat.

 • 21/06/2022
  Acord de bones pràctiques en el guiatge de grups a la via pública de Barcelona

  Document acordat amb les dues associacions de guies oficials, Aguicat i APIT, per millorar la gestió dels grups turístics guiats a la via pública, la qualitat del servei de guiatge, l'experiència del visitant i l'encaix amb la vida veïnal. Conté un annex específic per als barris de Ciutat Vella que registren major afluència turística.

 • 18/02/2022
  Avaluació del Pla Estratègic de Turisme 2020

  Informe presentat a la Comissió d’Economia de febrer de 2022 per analitzar l’acompliment de les diverses mesures planificades en el Pla Estratègic de Turisme 2020, algunes de les quals van ser replanificades o van quedar afectades per l’impacte de la Covid-19

Informes i estudis

Documents d’anàlisi i estudis sobre l’activitat turística i el seu impacte en la ciutat.

Observatori Barcelona 2021

L'informe anual del Posicionament Internacional de Barcelona elaborat per l'Observatori de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona, posiciona la ciutat com a 9a més atractiva del món i la 4a d'Europa pels visitants. 

Quantificació de l'impacte del turisme sobre el pressupost municipal

Informe encarregat en el marc del Pla Estratègic de Turisme 2020   pel grup de treball de fiscalitat i turisme del Consell de Turisme i Ciutat  on es demanava quantificar l'impacte  del turisme en el pressupost municipal

Tourism Taxes by Design

El grup NAO i el  Global Destination Sustainability Movement publiquen un llibre blanc conjunt sobre els rols i l’impacte de la fiscalitat turística a les destinacions turístiques europees. L'estudi es llança en col·laboració amb l'Associació Europea de Turisme (ETOA) i amb el suport de nou destinacions de turisme urbà, entre elles la ciutat de Barcelona.

Els salaris del turisme a Barcelona 2018

L’Oficina Municipal de Dades de l'Ajuntament de Barcelona presenta aquest informe que aporta noves dades sobre els salaris de les persones que treballen al sector turístic de la ciutat.  A partir de l’explotació i anàlisi de la informació salarial provinent de la Mostra Continua de Vides Laborals (MCVL), s’ofereix, en primer lloc, una breu síntesi del perfil de les persones treballadores del sector. L’estructura salarial s’analitza en detall, en funció de les característiques personals dels treballadors/es i d’altres variables relacionades amb el lloc de treball que ocupen. També s’analitzen les diferències salarials entre dones i homes al sector, així com l’evolució de la capacitat adquisitiva dels assalariats entre 2010 i 2018, per finalitzar abordant breument el fenomen del mileurisme al turisme

Anàlisi de l'impacte ambiental del turisme a Barcelona
Anàlisi d'externalitats ambientals del turisme a Barcelona

Estudi sobre l'impacte de l'activitat turística a la ciutat de Barcelona en variables com el consum d'aigua i energia, generació de residus, petjada de carboni, qualitat de l'aire i contaminació acústica. Elaborat per Barcelona Regional com a encàrrec del Pla Estratègic de Turisme 2020.

Situació, característiques i efectes del treball en el sector turístic

Informe encarregat en el marc del Pla Estratègic de Turisme 2020 per conèixer les característiques del treball en el sector turístic a Barcelona i identificar factors associats a la precarització, així com els principals mecanismes que els provoquen.

Normativa

Normes o reglaments

Documents d'interès

Documents de referència internacional vinculats al turisme.

Barcelona Call for Action

La Barcelona Call for Action es va presentar durant el Future of Tourism World Summit, una cimera internacional que ha aplegat experts del sector per reflexionar sobre el paper clau del turisme en la reactivació de l’economia en l’era post-pandèmica.

Guía para un turismo sostenible (CAST)

En aquesta Guía per a un turisme sostenible s'hi recullen els reptes i criteris per a l'avaluació del sector turístic davant l'Agenda 2030

Declaració de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona, ​​en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, l’Agència Catalana de Turisme i l'Institut de Turisme Responsable (ITR), va organitzar els dies 17 18 i 19 maig de 2017 la Conferència Internacional sobre el turisme sostenible per al desenvolupament en el marc de la Nova Agenda Urbana. L'esdeveniment va culminar amb la presentació d’una declaració i unes directrius sobre turisme sostenible.

Conferència Turisme Sostenible

L'Ajuntament de Barcelona, ​​en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, l’Agència Catalana de Turisme i l'Institut de Turisme Responsable (ITR), va organitzar els dies 17 18 i 19 maig de 2017 la Conferència Internacional sobre el turisme sostenible per al desenvolupament en el marc de la Nova Agenda Urbana.