Planificació estratègica

Documents programàtics del govern municipal que defineixen les polítiques i actuacions en l’àmbit del turisme.

 • 11/05/2018
  Estratègia territorial de gestió turística. Mesura de govern.

  L'Estratègia Territorial de Gestió Turística, emmarcada en el Pla Estratègic de Turisme 2020, recull 261 mesures que configuren el full de ruta per maximitzar el retorn social de l’activitat turística als territoris,considerant alhora les sinèrgies amb el conjunt de la ciutat i la regió metropolitana.

 • 15/11/2017
  Estratègia de Mobilitat Turística de Barcelona

  L’Estratègia de Mobilitat Turística (EMT) estructura una anàlisi global de les pautes de mobilitat turística encaminada per dissenyar polítiques urbanes, fet que representa un exercici inèdit a les altres grans destinacions urbanes europees. L’EMT pretén donar resposta de forma simultània als requeriments del Pla de Mobilitat Urbana (PMU 2013-2018) així com també als reptes i objectius del Pla Estratègic de Turisme 2020 (PET20).

 • 30/01/2017
  Pla Estratègic de Turisme 2020

  El nou Pla Estratègic de Turisme integra instruments i mecanismes per construir nous escenaris de futur sostenibles, amb l'objectiu de promoure la riquesa generada per les activitats turístiques i garantir-ne un retorn sostenible per a la societat.

 • 20/07/2015
  Impuls del procés participatiu sobre el model turístic de Barcelona

  Mesura de govern presentada al Consell Plenari el 20 de juliol de 2015. Presenta el conjunt de mesures d’inici de legislatura: suspensió de llicències a l'obertura d’allotjaments turístics, prèvia a l'elaboració del Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT), la realització d’un nou pla estratègic de turisme per al període 2016-2020 que actualitzi el pla anterior, i la creació del Consell de Turisme i Ciutat.

Estadístiques i enquestes

Dades estadístiques de l’activitat turística a Barcelona i al seu entorn. Informes de resultats de les enquestes de perfil turístic, de percepció ciutadana i d’altres aspectes rellevants.

Informes i estudis

Documents d’anàlisi i estudis sobre l’activitat turística i el seu impacte en la ciutat.

Anàlisi de l'impacte ambiental del turisme a Barcelona
Anàlisi d'externalitats ambientals del turisme a Barcelona

Estudi sobre l'impacte de l'activitat turística a la ciutat de Barcelona en variables com el consum d'aigua i energia, generació de residus, petjada de carboni, qualitat de l'aire i contaminació acústica. Elaborat per Barcelona Regional com a encàrrec del Pla Estratègic de Turisme 2020.

Situació, característiques i efectes del treball en el sector turístic

Informe encarregat en el marc del Pla Estratègic de Turisme 2020 per conèixer les característiques del treball en el sector turístic a Barcelona i identificar factors associats a la precarització, així com els principals mecanismes que els provoquen.

Monitor de reputació turística online de Barcelona ciutat 2018

Estudi sobre la reputació turística online de Barcelona, per conèixer la valoració agregada d'allotjaments, restaurants i atractius turístics de la destinació, a partir de les puntuacions publicades pels usuaris a les principals plataformes de turisme online. Estudi encarregat per l'Ajuntament de Barcelona en el marc de l'Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió.

Bases per a l’aplicació del màrqueting turístic per a una destinació sostenible: el cas de Barcelona

Informe encarregat en el marc del Pla Estratègic de Turisme 2020, que recull indicacions per orientar la promoció de la destinació Barcelona amb l’objectiu central de garantir-ne la sostenibilitat.

Petjada de Carboni del Turisme a la ciutat de Barcelona

Anàlisi encarregada en el marc del Pla Estratègic de Turisme 2020 per aprofundir en el coneixement sobre l’impacte ambiental del turisme i les activitats que s’hi associen, especialment focalitzada en el càlcul de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

Impacte del lloguer vacacional en el mercat de lloguer residencial de Barcelona

Informe que analitza l’impacte econòmic dels allotjaments turístics en el mercat residencial. S'emmarca en la fase de diagnosi per a la redacció del Pla Estratègic de Turisme 2020.
 

Memòries d'activitat

Síntesi de les accions realitzades a la destinació d’acord amb els criteris de sostenibilitat turística.

Normativa

Normes o reglaments

Documents d'interès

Documents de referència internacional vinculats al turisme.

Declaració de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona, ​​en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, l’Agència Catalana de Turisme i l'Institut de Turisme Responsable (ITR), va organitzar els dies 17 18 i 19 maig de 2017 la Conferència Internacional sobre el turisme sostenible per al desenvolupament en el marc de la Nova Agenda Urbana. L'esdeveniment va culminar amb la presentació d’una declaració i unes directrius sobre turisme sostenible.

Carta Mundial de Turisme Sostenible +20

La Cimera Mundial de Turisme Sostenible celebrada a Vitòria-Gasteiz el novembre del 2015 reprèn els principis de la Carta mundial de turisme sostenible del 1995 i en reitera la validesa actual. Aquest document reconeix els disset objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Decisió de la Síndica de Greuges de Barcelona en l'àmbit del turisme

Decisió de la síndica de greuges del juny del 2015 referent a l’actuació d’ofici en matèria de turisme i el seu impacte en la qualitat de vida del veïnat de Barcelona.

La visió 2020 pel turisme responsable de Catalunya: la Declaració de Barcelona

La declaració de Barcelona s'acorda en el marc de la VII Conferència Internacional de Turisme Responsable en Destinacions RTD7 celebrada l'octubre del 2013. Es basa en un turisme responsable, que respecta el desenvolupament de Barcelona i Catalunya, equilibra la relació entre residents i visitants i prioritza la sostenibilitat econòmica, sociocultural i ambiental.

Previsió de l’activitat turística mensual

Informe periòdic que permet preveure els fluxos turístics que rebrà la ciutat. Recull els esdeveniments programats pel mes següent amb una estimació d’assistència de més de 10.000 persones.