Planificació estratègica

Documents programàtics del govern municipal que defineixen les polítiques i actuacions en l’àmbit del turisme.

Informes i estudis

Documents d’anàlisi i estudis sobre l’activitat turística i el seu impacte en la ciutat.

Límit de canvi acceptable (LCA) del turisme de Barcelona

Estudi encarregat per la Direcció de Turisme i elaborat per la Universitat de Girona sobre la capacitat de càrrega turística de la ciutat de Barcelona. Recull una quantificació detallada dels visitants i la seva distribució territorial, així com una revisió dels seus impactes ambientals, socials i econòmics.

Logo Visitmob
Visitmob - Estudi de la mobilitat turística

Anàlisi de la mobilitat de la població visitant a la ciutat de Barcelona i del seu impacte en la qualitat de vida de la població resident, en el context postCOVID. Estudi encarregat en el marc del pla Barcelona Ciència.

Visitmob - Estudi de la mobilitat turística

Barcelona en Xifres 2023

Principals indicadors econòmics de l'àrea de Barcelona.

Anàlisi de l'impacte ambiental del turisme a Barcelona
Anàlisi d'externalitats ambientals del turisme a Barcelona

Estudi sobre l'impacte de l'activitat turística a la ciutat de Barcelona en variables com el consum d'aigua i energia, generació de residus, petjada de carboni, qualitat de l'aire i contaminació acústica. Elaborat per Barcelona Regional com a encàrrec del Pla Estratègic de Turisme 2020.

Quantificació de l'impacte del turisme sobre el pressupost municipal

Informe encarregat en el marc del Pla Estratègic de Turisme 2020   pel grup de treball de fiscalitat i turisme del Consell de Turisme i Ciutat  on es demanava quantificar l'impacte  del turisme en el pressupost municipal

Tourism Taxes by Design

El grup NAO i el  Global Destination Sustainability Movement publiquen un llibre blanc conjunt sobre els rols i l’impacte de la fiscalitat turística a les destinacions turístiques europees. L'estudi es llança en col·laboració amb l'Associació Europea de Turisme (ETOA) i amb el suport de nou destinacions de turisme urbà, entre elles la ciutat de Barcelona.

Normativa

Normes o reglaments

Documents d'interès

Documents de referència internacional vinculats al turisme.

Barcelona Call for Action

La Barcelona Call for Action es va presentar durant el Future of Tourism World Summit, una cimera internacional que ha aplegat experts del sector per reflexionar sobre el paper clau del turisme en la reactivació de l’economia en l’era post-pandèmica.

Guía para un turismo sostenible (CAST)

En aquesta Guía per a un turisme sostenible s'hi recullen els reptes i criteris per a l'avaluació del sector turístic davant l'Agenda 2030

Declaració de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona, ​​en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, l’Agència Catalana de Turisme i l'Institut de Turisme Responsable (ITR), va organitzar els dies 17 18 i 19 maig de 2017 la Conferència Internacional sobre el turisme sostenible per al desenvolupament en el marc de la Nova Agenda Urbana. L'esdeveniment va culminar amb la presentació d’una declaració i unes directrius sobre turisme sostenible.

Conferència Turisme Sostenible

L'Ajuntament de Barcelona, ​​en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, l’Agència Catalana de Turisme i l'Institut de Turisme Responsable (ITR), va organitzar els dies 17 18 i 19 maig de 2017 la Conferència Internacional sobre el turisme sostenible per al desenvolupament en el marc de la Nova Agenda Urbana.