Planificació estratègica

Documents programàtics del govern municipal que defineixen les polítiques i actuacions en l’àmbit del turisme.

 • 24/03/2021
  Cultura i indústria creativa com a factor de transformació de l'economia del visitant

  Informe de la Regidoria de Turisme i Indústries Creatives presentat a la Comissió d'Economia i Hisenda del 17 de març de 2021, que recull les principals conclusions del Fòrum de debat 'Ciutat, Turisme i Cultura: una oportunitat conjunta' i les línies d'actuació a desenvolupar.

 • 22/01/2020
  Creació de nous imaginaris i continguts per a la millora de la mobilitat i sostenibilitat turística.

  Mesura de govern presentada a la Comissió d’Economia i Hisenda del 22 de gener de 2020. Recull un conjunt d’actuacions al voltant de la mobilitat i la creació de nous imaginaris turístics, per tal d’administrar millor els fluxos de visitants que rep la ciutat, diversificar-ne l’aportació sòcioeconòmica, reduir els impactes negatius als espais de gran afluència i contribuir a ampliar el coneixement que els barcelonins i barcelonines tenen de la seva ciutat.

 • 11/05/2018
  Estratègia territorial de gestió turística. Mesura de govern.

  L'Estratègia Territorial de Gestió Turística, emmarcada en el Pla Estratègic de Turisme 2020, recull 261 mesures que configuren el full de ruta per maximitzar el retorn social de l’activitat turística als territoris,considerant alhora les sinèrgies amb el conjunt de la ciutat i la regió metropolitana.

 • 15/11/2017
  Estratègia de Mobilitat Turística de Barcelona

  L’Estratègia de Mobilitat Turística (EMT) estructura una anàlisi global de les pautes de mobilitat turística encaminada per dissenyar polítiques urbanes, fet que representa un exercici inèdit a les altres grans destinacions urbanes europees. L’EMT pretén donar resposta de forma simultània als requeriments del Pla de Mobilitat Urbana (PMU 2013-2018) així com també als reptes i objectius del Pla Estratègic de Turisme 2020 (PET20).

Informes i estudis

Documents d’anàlisi i estudis sobre l’activitat turística i el seu impacte en la ciutat.

Els salaris del turisme a Barcelona 2018

L’Oficina Municipal de Dades de l'Ajuntament de Barcelona presenta aquest informe que aporta noves dades sobre els salaris de les persones que treballen al sector turístic de la ciutat.  A partir de l’explotació i anàlisi de la informació salarial provinent de la Mostra Continua de Vides Laborals (MCVL), s’ofereix, en primer lloc, una breu síntesi del perfil de les persones treballadores del sector. L’estructura salarial s’analitza en detall, en funció de les característiques personals dels treballadors/es i d’altres variables relacionades amb el lloc de treball que ocupen. També s’analitzen les diferències salarials entre dones i homes al sector, així com l’evolució de la capacitat adquisitiva dels assalariats entre 2010 i 2018, per finalitzar abordant breument el fenomen del mileurisme al turisme

Anàlisi de l'impacte ambiental del turisme a Barcelona
Anàlisi d'externalitats ambientals del turisme a Barcelona

Estudi sobre l'impacte de l'activitat turística a la ciutat de Barcelona en variables com el consum d'aigua i energia, generació de residus, petjada de carboni, qualitat de l'aire i contaminació acústica. Elaborat per Barcelona Regional com a encàrrec del Pla Estratègic de Turisme 2020.

Situació, característiques i efectes del treball en el sector turístic

Informe encarregat en el marc del Pla Estratègic de Turisme 2020 per conèixer les característiques del treball en el sector turístic a Barcelona i identificar factors associats a la precarització, així com els principals mecanismes que els provoquen.

Informe del mercat nacional a Barcelona 2018-2019

Anàlisi del mercat turístic espanyol a la ciutat de Barcelona 2018-2019. Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió

Monitor de reputació turística online de Barcelona ciutat 2018

Estudi sobre la reputació turística online de Barcelona, per conèixer la valoració agregada d'allotjaments, restaurants i atractius turístics de la destinació, a partir de les puntuacions publicades pels usuaris a les principals plataformes de turisme online. Estudi encarregat per l'Ajuntament de Barcelona en el marc de l'Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió.

Bases per a l’aplicació del màrqueting turístic per a una destinació sostenible: el cas de Barcelona

Informe encarregat en el marc del Pla Estratègic de Turisme 2020, que recull indicacions per orientar la promoció de la destinació Barcelona amb l’objectiu central de garantir-ne la sostenibilitat.

Memòries d'activitat

Síntesi de les accions realitzades a la destinació d’acord amb els criteris de sostenibilitat turística.

Normativa

Normes o reglaments

Documents d'interès

Documents de referència internacional vinculats al turisme.

Guía para un turismo sostenible (CAST)

En aquesta Guía per a un turisme sostenible s'hi recullen els reptes i criteris per a l'avaluació del sector turístic davant l'Agenda 2030

Declaració de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona, ​​en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, l’Agència Catalana de Turisme i l'Institut de Turisme Responsable (ITR), va organitzar els dies 17 18 i 19 maig de 2017 la Conferència Internacional sobre el turisme sostenible per al desenvolupament en el marc de la Nova Agenda Urbana. L'esdeveniment va culminar amb la presentació d’una declaració i unes directrius sobre turisme sostenible.

Carta Mundial de Turisme Sostenible +20

La Cimera Mundial de Turisme Sostenible celebrada a Vitòria-Gasteiz el novembre del 2015 reprèn els principis de la Carta mundial de turisme sostenible del 1995 i en reitera la validesa actual. Aquest document reconeix els disset objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Decisió de la Síndica de Greuges de Barcelona en l'àmbit del turisme

Decisió de la síndica de greuges del juny del 2015 referent a l’actuació d’ofici en matèria de turisme i el seu impacte en la qualitat de vida del veïnat de Barcelona.