Informes i estudis

 • Informe del mercat nacional a Barcelona 2018-2019

  Anàlisi del mercat turístic espanyol a la ciutat de Barcelona 2018-2019. Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió

 • TOURISM TAXES BY DESIGN
  El grup NAO i el  Global Destination Sustainability Movement publiquen un llibre blanc conjunt sobre els rols i l’impacte de la fiscalitat turística a les destinacions turístiques europees. L'estudi es llança en col·laboració amb l'Associació Europea de Turisme (ETOA) i amb el suport de nou destinacions de turisme urbà, entre elles la ciutat de Barcelona.

   

 • Els salaris del turisme a Barcelona 2018

  L’Oficina Municipal de Dades de l'Ajuntament de Barcelona presenta aquest informe que aporta noves dades sobre els salaris de les persones que treballen al sector turístic de la ciutat.  A partir de l’explotació i anàlisi de la informació salarial provinent de la Mostra Continua de Vides Laborals (MCVL), s’ofereix, en primer lloc, una breu síntesi del perfil de les persones treballadores del sector. L’estructura salarial s’analitza en detall, en funció de les característiques personals dels treballadors/es i d’altres variables relacionades amb el lloc de treball que ocupen. També s’analitzen les diferències salarials entre dones i homes al sector, així com l’evolució de la capacitat adquisitiva dels assalariats entre 2010 i 2018, per finalitzar abordant breument el fenomen del mileurisme al turisme

 • Anàlisi d'externalitats ambientals del turisme a Barcelona

  Estudi sobre l'impacte de l'activitat turística a la ciutat de Barcelona en variables com el consum d'aigua i energia, generació de residus, petjada de carboni, qualitat de l'aire i contaminació acústica. Elaborat per Barcelona Regional com a encàrrec del Pla Estratègic de Turisme 2020.

  Anàlisi de l'impacte ambiental del turisme a Barcelona
 • Situació, característiques i efectes del treball en el sector turístic

  Informe encarregat en el marc del Pla Estratègic de Turisme 2020 per conèixer les característiques del treball en el sector turístic a Barcelona i identificar factors associats a la precarització, així com els principals mecanismes que els provoquen.

 • Petjada de Carboni del Turisme a la ciutat de Barcelona

  Anàlisi encarregada en el marc del Pla Estratègic de Turisme 2020 per aprofundir en el coneixement sobre l’impacte ambiental del turisme i les activitats que s’hi associen, especialment focalitzada en el càlcul de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

 • Monitor de reputació turística online de Barcelona ciutat 2018

  Estudi sobre la reputació turística online de Barcelona, per conèixer la valoració agregada d'allotjaments, restaurants i atractius turístics de la destinació, a partir de les puntuacions publicades pels usuaris a les principals plataformes de turisme online. Estudi encarregat per l'Ajuntament de Barcelona en el marc de l'Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió.

 • Bases per a l’aplicació del màrqueting turístic per a una destinació sostenible: el cas de Barcelona

  Informe encarregat en el marc del Pla Estratègic de Turisme 2020, que recull indicacions per orientar la promoció de la destinació Barcelona amb l’objectiu central de garantir-ne la sostenibilitat.

 • Impacte del lloguer vacacional en el mercat de lloguer residencial de Barcelona

  Informe que analitza l’impacte econòmic dels allotjaments turístics en el mercat residencial. S'emmarca en la fase de diagnosi per a la redacció del Pla Estratègic de Turisme 2020.
   

 • L’activitat turística a Barcelona: desenvolupament i gestió

  Document que presenta les característiques i el procés desenvolupat amb relació a les polítiques turístiques succeïdes al llarg del temps a Barcelona.