Informes i estudis

 • Informe anual 2023 Càpsula 2
 • Barcelona en Xifres 2023

  Principals indicadors econòmics de l'àrea de Barcelona.

 • Visitmob - Estudi de la mobilitat turística

  Anàlisi de la mobilitat de la població visitant a la ciutat de Barcelona i del seu impacte en la qualitat de vida de la població resident, en el context postCOVID. Estudi encarregat en el marc del pla Barcelona Ciència.

  Visitmob - Estudi de la mobilitat turística

  Logo Visitmob
 • Límit de canvi acceptable (LCA) del turisme de Barcelona

  Estudi encarregat per la Direcció de Turisme i elaborat per la Universitat de Girona sobre la capacitat de càrrega turística de la ciutat de Barcelona. Recull una quantificació detallada dels visitants i la seva distribució territorial, així com una revisió dels seus impactes ambientals, socials i econòmics.

 • Observatori Barcelona 2021

  L'informe anual del Posicionament Internacional de Barcelona elaborat per l'Observatori de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona, posiciona la ciutat com a 9a més atractiva del món i la 4a d'Europa pels visitants. 

 • Quantificació de l'impacte del turisme sobre el pressupost municipal

  Informe encarregat en el marc del Pla Estratègic de Turisme 2020   pel grup de treball de fiscalitat i turisme del Consell de Turisme i Ciutat  on es demanava quantificar l'impacte  del turisme en el pressupost municipal

 • Informe del mercat nacional a Barcelona 2018-2019

  Anàlisi del mercat turístic espanyol a la ciutat de Barcelona 2018-2019. Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió

 • Tourism Taxes by Design

  El grup NAO i el  Global Destination Sustainability Movement publiquen un llibre blanc conjunt sobre els rols i l’impacte de la fiscalitat turística a les destinacions turístiques europees. L'estudi es llança en col·laboració amb l'Associació Europea de Turisme (ETOA) i amb el suport de nou destinacions de turisme urbà, entre elles la ciutat de Barcelona.

 • Els salaris del turisme a Barcelona 2018

  L’Oficina Municipal de Dades de l'Ajuntament de Barcelona presenta aquest informe que aporta noves dades sobre els salaris de les persones que treballen al sector turístic de la ciutat.  A partir de l’explotació i anàlisi de la informació salarial provinent de la Mostra Continua de Vides Laborals (MCVL), s’ofereix, en primer lloc, una breu síntesi del perfil de les persones treballadores del sector. L’estructura salarial s’analitza en detall, en funció de les característiques personals dels treballadors/es i d’altres variables relacionades amb el lloc de treball que ocupen. També s’analitzen les diferències salarials entre dones i homes al sector, així com l’evolució de la capacitat adquisitiva dels assalariats entre 2010 i 2018, per finalitzar abordant breument el fenomen del mileurisme al turisme

 • Anàlisi d'externalitats ambientals del turisme a Barcelona

  Estudi sobre l'impacte de l'activitat turística a la ciutat de Barcelona en variables com el consum d'aigua i energia, generació de residus, petjada de carboni, qualitat de l'aire i contaminació acústica. Elaborat per Barcelona Regional com a encàrrec del Pla Estratègic de Turisme 2020.

  Anàlisi de l'impacte ambiental del turisme a Barcelona
 • Situació, característiques i efectes del treball en el sector turístic

  Informe encarregat en el marc del Pla Estratègic de Turisme 2020 per conèixer les característiques del treball en el sector turístic a Barcelona i identificar factors associats a la precarització, així com els principals mecanismes que els provoquen.

 • Petjada de Carboni del Turisme a la ciutat de Barcelona

  Anàlisi encarregada en el marc del Pla Estratègic de Turisme 2020 per aprofundir en el coneixement sobre l’impacte ambiental del turisme i les activitats que s’hi associen, especialment focalitzada en el càlcul de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

 • Monitor de reputació turística online de Barcelona ciutat 2018

  Estudi sobre la reputació turística online de Barcelona, per conèixer la valoració agregada d'allotjaments, restaurants i atractius turístics de la destinació, a partir de les puntuacions publicades pels usuaris a les principals plataformes de turisme online. Estudi encarregat per l'Ajuntament de Barcelona en el marc de l'Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió.

 • Bases per a l’aplicació del màrqueting turístic per a una destinació sostenible: el cas de Barcelona

  Informe encarregat en el marc del Pla Estratègic de Turisme 2020, que recull indicacions per orientar la promoció de la destinació Barcelona amb l’objectiu central de garantir-ne la sostenibilitat.

 • Impacte del lloguer vacacional en el mercat de lloguer residencial de Barcelona

  Informe que analitza l’impacte econòmic dels allotjaments turístics en el mercat residencial. S'emmarca en la fase de diagnosi per a la redacció del Pla Estratègic de Turisme 2020.
   

 • L’activitat turística a Barcelona: desenvolupament i gestió

  Document que presenta les característiques i el procés desenvolupat amb relació a les polítiques turístiques succeïdes al llarg del temps a Barcelona.