La guia "Reescrivim la vellesa" busca fomentar les relacions intergeneracionals

La guia "Reescrivim la vellesa" busca fomentar les relacions intergeneracionals

04/12/2020 - 10:39

persones grans. La guia Reescrivim la Vellesa està adreçada a professionals del món educatiu i cerca facilitar l’enteniment del procés d’envelliment (com a part de cicle vital) i apoderar les persones joves com a agents de transformació de la societat.

“Reescrivim la vellesa” és una iniciativa d’Amics de la Gent Gran, una organització de voluntariat que lluita contra la soledat no desitjada de les persones grans des de 1987, i   compta   amb la    participació del Departament de Promoció de Persones Grans  de l’Ajuntament de  Barcelona.

La guia “Reescrivim la vellesa”, adreçada a professionals del món educatiu (formal i no formal) té per objectiu visibilitzar l’envelliment com una part del cicle vital, qüestionar estereotips, sensibilitzar els nois i noies sobre la situació de les persones grans i fomentar les relacions intergeneracionals.

Està organitzada en 4 blocs i conté totes les orientacions didàctiques i els recursos necessaris per treballar amb l’alumnat.

  • Bloc I: La Soledat
  • Bloc II: Els Estereotips
  • Bloc III: El bon i mal tracte
  • Bloc IV: Envelliment al llarg de la vida

La prova pilot del projecte intergeneracional amb les escoles es va desenvolupar, conjuntament amb el Departament de Promoció de Gent Gran de l’Ajuntament de Barcelona, a cinc centres educatius de la ciutat, durant el curs acadèmic 2019-2020. Per poder donar-li continuïtat a la col·laboració, durant el curs 2020-21 s’establiran accions concretes des d’una vessant més pràctica amb cadascun dels centres participants.

Tanmateix, per facilitar la implementació online del projecte en el context post-COVID19, s’ha creat la web Reescrivim la Vellesa. Aquesta web vol ser una eina accessible a tots els centres educatius per poder treballar amb l’alumnat i qüestionar els estereotips envers les persones grans

La guia compta amb l’assessorament expert dEduxarxa, cooperativa especialitzada en la creació de continguts i experiències educatives vinculada a l’entorn i amb un ús creatiu de les noves tecnologies.

Més informació