Inclusió a activitats d'estiu per a joves

Definició 

Els joves amb discapacitat que vulguin gaudir de l'oferta pública general d'activitats d'estiu poden fer ús de qualsevol d'aquests dos programes:

  • Programa BCN Intercanvis Juvenils: té com a objectiu donar suport a entitats i col·lectius de joves de Barcelona que volen realitzar activitats d'intercanvi juvenil. Pretén facilitar la realització d'activitats que, sota un concepte d'educació no formal, potenciïn l'aprenentatge intercultural i la mobilitat de la gent jove de la ciutat.  El programa ofereix suport econòmic per als joves provinents de sectors socials desafavorits. El programa ofereix suport econòmic per a la sol·licitud de monitors de suport.
  • Camps de treball: són activitats per a joves amb interès comú de servei a la comunitat, ja sigui ajudant a persones, protegint la natura, restaurant edificis d'interès, etc. La Secretaria General de la Joventut de la Generalitat gestiona la inscripció i dona suport a un bon nombre de camps de treball a Catalunya, a la resta de l'estat i internacionals. Existeix la possibilitat de poder sol·licitar l'ajut d'un monitor de suport.
Requisits 
  • Intercanvis juvenils: joves d'entre 13 i 30 anys residents a la ciutat de Barcelona
  • Camps de treball: cal consultar-ho a la programació
Tràmits 
  • Cal consultar-ho amb cada entitat organitzadora

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut