Espai sensorial

Què és un espai sensorial?

Les sales sensorials afavoreixen l’atenció i el benestar amb materials i dispositius electrònics que juguen amb el so, la llum o la vibració. És un entorn dissenyat especialment per a l’estimulació sensorial i que permet adequar els estímuls, controlar el soroll, la il·luminació o la temperatura. Es tracta d’un espai agradable, segur i accessible des d’un punt de vista físic i cognitiu, que afavoreix l’atenció i promou l’exploració, el plaer i els sentiments de benestar servint-se de diversos dispositius i materials.

Per què dins la biblioteca?

L’objectiu d’aquest espai sensorial és, d’una banda, fer accessible la biblioteca a persones amb desordres sensorials i, de l’altra, iniciar un projecte de foment de la lectura vivencial i innovador. Les sales sensorials són eines d’innovació en la dinamització de la lectura, així com milloren l’accessibilitat i fan de les biblioteques espais més inclusius.

Foment de la lectura

La sala sensorial possibilita poder gaudir de les històries de manera vivencial, i  permet apropar la lectura de manera més atractiva als infants, crear un entorn integral d’estimulació de tots els sentits i propiciar una experiència vivencial immersiva. En dur a terme una sessió de dinamització de la lectura a l’espai sensorial, s’està oferint, de manera natural, una activitat inclusiva, ja que es dona l’oportunitat a infants amb dificultats sensorials de participar en les activitats proposades.

Biblioteques que ofereixen aquest servei:

Biblioteca Bon Pastor

Biblioteca Gabriel García Márquez

 

Espai sensorial