Documentos temáticos

El present document, vol ser un reflex de l’activitat impulsada en el marc de l’Acord i engloba, entre d’altres, els espais de treball compartit, les iniciatives i accions de les diferents Xarxes d’acció, els projectes de col·laboració en marxa, les declaracions públiques realitzades i el conjunt d’actes i espais de debat promoguts.

L’Anuari 2009 del Tercer Sector Social de la ciutat de Barcelona és una eina útil i un estri de coneixement i anàlisi per a la millora d’aquest sector, pel seu dinamisme i perquè fomenta la participació de la ciutadania en la vida col·lectiva.

Decret d'alcaldia sobre la contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals de conformitat amb la Mesura de Govern de 15 de març de 2013.

Conferència íntegra realitzada per Laia Ortiz, Tinenta d'Alcaldia de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, el 13 de juny de 2017 al CCCB. Aquesta conferència es va realitzar amb motiu de la culminació dels dos primers anys de mandat, i amb l'objectiu de resumir els avenços assolits i els reptes de futur plantejats per a la resta de mandat.

L’Estratègia local amb el poble gitano de Barcelona és un document que recull objectius i accions per promoure la inclusió, la cohesió social, la sensibilització i el coneixement de la cultura gitana des de la igualtat i la no-discriminació.

L’Estratègia local amb el poble gitano de Barcelona és un document que recull objectius i accions per promoure la inclusió, la cohesió social, la sensibilització i el coneixement de la cultura gitana des de la igualtat i la no-discriminació. Aquesta versió es la lectura fàcil d'aquest document.

Les reflexions, anàlisi i, finalment, propostes que aquest document presenta són el producte de la dedicació, treball i aportacions de totes les persones, entitats, institucions i professionals que participen en el Consell Municipal de Benestar Social.

Les reflexions, anàlisi i, finalment, propostes que aquest document presenta són el producte de la dedicació, treball i aportacions de totes les persones, entitats, institucions i professionals que participen en el Consell Municipal de Benestar Social.

L’objecte d’aquesta llei és regular el règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya i regular les especificitats del procediment administratiu que els són pròpies i regular el procediment d’elaboració de disposicions reglamentàries en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat.

Aquesta Llei estableix i regula les bases del règim jurídic, el procediment administratiu comú i el sistema de responsabilitat de les administracions públiques, i és aplicable a totes elles.

Aquesta és la memòria 2015 de l’Acord Ciutadà, una publicació que pretén ser un reflex de l’activitat impulsada en el marc de l’Acord durant el darrer any.

Durant l’any 2005, la Direcció de Benestar Social ha continuat duent a terme l’activitat normal i alhora hem anat posant les bases, programàtiques i organitzatives, per a un desenvolupament de serveis que permeti l’abordatge de les noves necessitats socials i l’assoliment dels objectius fixats en el Pla d’Actuació Municipal 2004-2007.

Aquesta memòria intenta ser el relat de la feina col·lectiva del Consell en la seva contribució a la consecució dels seus objectius, en la qual les entitats i persones que hi han participat n’han estat les primeres protagonistes, alhora que planteja la necessitat de continuar enfortint la participació del poble gitano i procurant el seu compromís i visió en tots els àmbits de la vida pública de la ciutat.

El projecte Xarxes va néixer el 2015, fruit de la iniciativa d’uns i unes professionals del Centre de Serveis Socials del Baix Guinardó i Can Baró. El projecte connecta persones voluntàries d'aquest barris amb les necessitats de famílies i menors en edat escolar que necessiten un reforç i crea vincles entre aquets actors per oferir més oportunitats als nens i nenes d'assolir amb èxit el seu projecte educatiu global.

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos SocialesContactaAviso legal Accessibilidad