Guies, materials i altres

pdf (2.66 MB)

El informe presenta los resultados de una encuesta realizada sobre residentes de Barcelona mayors de 16 años, sobre la participación ciudadana, el conocimiento de los canales existentes y su implicación y disposición a participar.

  • Participación diversa e inclusiva
pdf (2.66 MB)

L'informe presenta els resultats d'una enquesta realitzada sobre residents de Barcelona majors de 16 anys, sobre la participació ciutadana, el coneixement dels canals existents i la seva implicació i disposició a participar.

  • Participació diversa i inclusiva
pdf (501.99 KB)

Recomanacions fruit del procés de debat i discussió amb persones expertes, representants de diverses entitats i tècnics/es de l’Ajuntament de Barcelona.

  • Participació diversa i inclusiva
pdf (653.23 KB)

Annexos Informe Criteris i propostes per a una participació diversa elaborat pel Centre d'Estudis Africans i Interculturals.

  • Participació diversa i inclusiva
pdf (5.23 MB)

Estudi que proposa unes bases metodològiques per a la transversalitat participativa a la ciutat de Barcelona.

  • Transversalitat
pdf (171.34 KB)

Bases Generals reguladores dels premis a projectes innovadors per a la qualitat democràtica de la ciutat de Barcelona publicades el 15 de novembre de 2016.

  • Premis
pdf (971.83 KB)

Informe jurídic que acompanya a la proposta d'actuació de les pràctiques comunitàries a la ciutat de Barcelona.

  • Patrimoni Ciutadà
pdf (1.03 MB)

Informe del Centre d'Estudis Africans i Interculturals sobre propostes i metodologies per a una participacio plural a la ciutat.

  • Participació diversa i inclusiva