“Barcelona demà”, el nou pla estratègic de la metròpoli dels cinc milions de persones

Se superen els límits administratius per fer front als grans reptes del segle XXI.

22/06/2020 - 15:56 h - Ajuntament Ajuntament de Barcelona

Alineat amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i els objectius de desenvolupament sostenible, el PEMB treballarà amb administracions i agents socials, econòmics, culturals i educatius amb l’objectiu d’impulsar el progrés econòmic i social per reduir les desigualtats i la segregació urbana, sense perdre de vista, a més, el context d’emergència climàtica i les condicions del món postpandèmia. El procés de reflexió busca que es puguin assolir els acords necessaris perquè el 2030 siguin una realitat qüestions com:

  • La preservació i millora dels nivells de salut del conjunt de la ciutadania.
  • Una alimentació millor i un sistema alimentari més sostenible en el conjunt de l’AMB.
  • La reducció dels nivells de contaminació, inferiors als establerts en els tractats internacionals.
  • Un impuls a la reindustrialització i l’adopció de la nova indústria 4.0.
  • La integració de la recerca i la innovació en els sectors econòmics i les polítiques públiques.
  • L’increment substancial d’habitatge assequible en el conjunt del territori metropolità.

Perquè el Compromís metropolità 2030 sigui una realitat, els propers tres anys els ajuntaments de la regió treballaran conjuntament amb altres administracions, com l’Àrea Metropolitana de Barcelona o la Diputació de Barcelona, i amb diversos agents econòmics i socials, com els que formen part del Consell Rector del PEMB: CCOO, UGT, la Cambra de Comerç, la Universitat de Barcelona, el Cercle d’Economia, Fira Barcelona, el Consorci de la Zona Franca, el Port o l’Aeroport, així com amb entitats representatives del món de la recerca i organitzacions ciutadanes.

"Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030” "Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030”