Projectes guanyadors

Aquests son els projectes que han donat solucions innovadores als reptes d’InnovAcció 2030:

Com la tecnologia pot fomentar un turisme més sostenible al districte de l’Eixample de Barcelona?

La proposta d’Affluences consisteix en sensors 2D, 3D i infrarojos per mesurar en temps real l’ocupació i l’afluència de persones en espais públics clau del districte de l’Eixample. Els seus sensors són capaços de distingir entre persones, ciclistes i bicicletes, per exemple.

Sabries convertir la Ludoteca Guitard en un espai més accessible?

Una varietat àmplia i innovadora d’elements de joc i d’oci digitals que ofereixen experiències inclusives i sensorials. Aquesta solució també ofereix una proposta de gestió del canvi i dinamització per assegurar l’èxit de la implantació de la tecnologia.

Com reduir la petjada ambiental del sector tecnològic per respondre l'emergència climàtica?

Awesense

Una plataforma de software per optimitzar la producció i el consum d’energia en els sistemes energètics. La solució digitalitza l’ús d’energia, optimitzant la seva eficiència i identificant problemes mitjançant el rastreig de paràmetres diferents en temps real.

Com reduir la petjada ambiental del sector tecnològic per respondre l'emergència climàtica?

UOC

Una eina per avaluar la petjada ambiental de la computació al núvol, la qual utilitza grans quantitats d’energia. Aquesta solució mesura l’ús efectiu dels recursos en el cloud i calcula l’energia gastada, el que permet desenvolupar polítiques d’eficiència energètica per a un consum òptim.