Nova data de tall per a nous inversors que vulguin homologar-se al MES Barcelona

El MES Barcelona és un instrument per acompanyar i accelerar la transició energètica de la ciutat al costat d’inversors privats.

..
16/06/2021 - 08:56 h - Medi ambient i sostenibilitat Ajuntament de Barcelona

EMecanisme per a l’Energia Sostenible de Barcelona (MES Barcelona) té una nova data de tall per a tots aquells nous inversors que vulguin homologar-se en el mecanisme. Hi haurà temps fins al 8 de juliol vinent.

Totes les bases per als inversors, així com l’objecte i la naturalesa del procediment d’homologació, les característiques de les inversions, el procediment, la documentació i les condicions es poden consultar en el document enllaçat aquí.

El MES Barcelona és un instrument per acompanyar i accelerar la transició energètica de la ciutat al costat d’inversors privats. Concretament, Barcelona invertirà 50 milions d’euros municipals per impulsar l’energia renovable i atraure fons privats per poder destinar conjuntament, com a mínim, 166 milions d’euros en projectes de rehabilitació energètica i d’instal·lació de fotovoltaiques.

A l’hora de seleccionar i homologar inversors, l’Ajuntament exigirà que es focalitzin en inversions en fotovoltaica o rehabilitació energètica en què el model de negoci no requereixi un cofinançament per part dels propietaris dels edificis. Els inversors públics i privats del MES Barcelona assumiran el 100% de la inversió i la recuperaran gràcies als estalvis energètics generats per les operacions finançades, seguint el model ESCO.

Aquests són els set primers inversors homologats:

  • Endesa X Servicios S.L.
  • GVC GAESCO Gestión Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva S.A. (amb la participació d’Acelera energia).
  • Hendian Group DMEGC MAGNETICS (amb la participació d’Enerparking-Sunstroom).
  • Intermoney Titulización SFGT, S.A. (amb la participació de GNE Finance i Ecrowd).
  • Iberdrola (amb la participació de Inversiones Financieras Perseo SL)
  • Naturgy Iberia S.A.
  • Suma Capital SGECR, S.A.
..