Sabries com reduir el cost dels punts de recàrrega per a vehicles elèctrics?

Publicació de la licitació

EL REPTE

Amb l’objectiu general de convertir-se una ciutat més sostenible, Barcelona està impulsant la transformació cap a la mobilitat elèctrica. La penetració del vehicle elèctric (VE) és imminent i la demanda de punts de recàrrega als aparcaments públics anirà en augment. Amb la tecnologia actual, no és viable, ni tècnicament ni econòmica, instal·lar un punt de càrrega a cada plaça d’aparcament. Per tant, és necessari aconseguir que s’abarateixi el cost dels punts de recàrrega, que està sent una barrera a l’hora d’implantar-los i de garantir un servei de qualitat per a les persones usuàries.

El repte pretén obtenir un punt de recàrrega de baix cost per a cada plaça d’aparcament, fàcil d’instal·lar, de baix cost d’operació i manteniment, que permeti gestionar-lo mitjançant una aplicació client i que estigui comunicat amb un sistema de gestió interna.

Una solució de punts de recàrrega menys costosa generaria múltiples beneficis tant per a BSM com per a l’empresa que assumeixi aquest repte.

Aquest repte s’alinea amb l’esforç per assolir els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. Concretament, amb la solució que es desenvolupi s’estarà contribuint positivament als objectius següents:

 • 3. Salut i benestar
 • 7. Energia neta i assequible
 • 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • 12. Consum i producció responsables
 • La penetració del vehicle elèctric a Espanya serà de 250.000 el 2024 segons el Ministeri de Transició Ecològica, de manera que a Barcelona es preveuen uns 11.000 VE, sense comptar motocicletes i ciclomotors. Les previsions de l'Ajuntament de Barcelona a curt termini són que per l’any 2024 el 80% de la flota municipal sigui elèctrica, un 8% del transport públic i un 8% dels taxis (estimats uns 800 taxis elèctrics). Tot això es veu incentivat per les convocatòries MOVES III amb ajudes provinents dels fons europeus Next Generation, la zona de baixes emissions i pels beneficis socials i fiscals que es promouen tant a nivell estatal com municipal.

  El parc mòbil de Barcelona compta amb més de 3.300 turismes i furgonetes elèctriques i 2.000 turismes híbrids endollables a febrer 2022, superant els 12.100 i 9.300 respectivament a tota la província de Barcelona. A més, hi ha registrades 14.000 motocicletes i ciclomotors elèctrics a la ciutat. El percentatge actual de VE endollable al municipi de Barcelona és del 2,2% respecte del total de vehicles de la ciutat i augmenta cada mes.

  La xarxa d’aparcaments públics municipals que gestiona BSM és fonamental en una ciutat on la major part de la població no disposa de places on instal·lar punts vinculats per a dur a terme les recàrregues planificades dels seus vehicles. A més, la ciutat es troba en un procés de transformació del model de mobilitat urbana, on es prioritza a la via pública el vianant i la mobilitat compartida i, per tal d’alliberar espai, s’està traslladant de forma progressiva l’estacionament del vehicle privat al subsòl urbà.

  La xarxa Endolla disposa actualment de 667 punts de recàrrega públics (346 de cotxe, 321 de moto). La majoria es troben en aparcaments subterranis i permeten una càrrega lenta i planificada, més acord amb els objectius de sostenibilitat i eficiència del conjunt de la xarxa i cap a on s’expandirà la infraestructura urbana en els propers anys. De manera complementària, Endolla disposa també d’uns punts de recàrrega ràpida al carrer (actualment 44) que donen seguretat i robustesa a la xarxa i permeten efectuar recàrregues puntuals i de curta durada a aquells usuaris que ho necessitin.

 • L’objecte del contracte és la implantació de la solució d’un pilot innovador (consistent en desenvolupar, testejar i implantar) que doni resposta al repte de disposar d’un punt de recàrrega per plaça d’aparcament a un preu màxim de 200 € (sense IVA).

  El sistema de càrrega (no necessàriament el punt en si) ha de poder, com a mínim:

  • Permetre una càrrega a 7,2kW en monofàsic amb la possibilitat de limitar la potència en funció de la normativa aplicable vigent.
  • Disposar de connector Mennekes (tipo 2)
  • Disposar d’una carcassa robusta per tal de poder suportar vandalisme.
  • Ser compatible amb el sistema de gestió de punts utilitzat a BSM.
  • Ser compatible amb el software de SMOU (aplicació de mobilitat personal de Barcelona que entre altres funcionalitats, serveix per recarregar un vehicle elèctric a la xarxa d’aparcament públics de Barcelona).
  • Disposar d’un mòdul de comunicacions que permeti la connexió amb el sistema de gestió de punts.
  • Assegurar que la seva instal·lació i manteniment sigui senzilla, i que es garanteixi un mínim de 5 anys de manteniment i funcionament òptim.
  • Complir amb la normativa vigent vinculada a la recàrrega de vehicles elèctrics tant del propi punt de recàrrega com l’aplicable als aparcaments gestionats per BSM.
  • La solució que es proposi com a punt de recàrrega no ha d’interferir en l’espai habilitat per l’aparcament del vehicle.

  Es valoraran positivament les solucions de recàrrega que:

  • Ofereixin un preu inferior a l’indicat a l’objecte del document, mantenint les funcionalitats mínimes exigides.
  • Mantenint un preu igual o inferior a l’indicat a l’objecte del document, ofereixin funcionalitats addicionals a les mínimes exigides.
  • Siguin fàcilment escalables a la resta de places d’estacionament dels aparcaments públics de la ciutat, així com d’altres ciutats.
  • Estiguin dissenyades per facilitar el seu ús per part d’usuaris amb mobilitat reduïda.
 • El repte pretén crear un punt de recàrrega de baix cost per a cada plaça d’aparcament, fàcil d’instal·lar, amb un baix cost d’operació i manteniment, que permeti gestionar-lo mitjançant una aplicació client i que estigui comunicat amb un sistema de gestió interna.

  Una solució de punts de recàrrega menys costosa generaria múltiples beneficis tant per a BSM com per a l’empresa que assumeixi aquest repte.

  Per a BSM suposa:

  • Poder desplegar punts de recàrrega en aparcaments de forma massiva per tal de fomentar i accelerar la transició cap a una mobilitat elèctrica i més sostenible.
  • Disposar d’experiències reals de grans centres innovadors de recàrrega que puguin ser referència pel que fa a desplegament d’infraestructura.
  • Poder disposar d’una solució en un entorn real que permeti estudiar la viabilitat tècnica d’equips innovadors de recàrrega en un entorn no domèstic.
  • Poder disposar d’un model econòmic pel que fa a desplegament, operació i manteniment i que sigui viable per a BSM i per a la persona usuària del servei de recàrrega.
  • Poder oferir serveis d’estacionament i recàrrega a altres col·lectius interessats, com ara flotes de vehicles.

  Per a lempresa adjudicatària del repte suposa:

  • Poder disposar d’una solució tècnica validada i testada en un entorn real en els pàrquings gestionats per BSM.
  • Poder tenir una experiència referent en el camp dels punts de recàrrega econòmics per a vehicles elèctrics en entorns d’estacionament.
  • Obtenir visibilitat i posicionament en el mercat en disposar d’una solució innovadora testada que podrà ser implantada en els aparcaments d’una ciutat referent en el sector com és Barcelona.
  • Disposar d’una solució que es podria presentar a altres procediments de contractació que liciti BSM.
  • Disposar d’una solució que dona resposta a un repte de caire global en el qual s’interessen tant administracions públiques com empreses privades d’àmbit nacional i internacional.
 • BSM – Aparcaments

  Amb més de 40 aparcaments públics i més de 15.000 places distribuïdes per la ciutat, la xarxa d’aparcaments municipals BSM s’ha consolidat com una solució assequible i eficaç que ha acostat l’aparcament a la ciutadania i a les persones usuàries. Aquesta xarxa ofereix un nombrós ventall de productes i solucions d’aparcament, i una gestió de qualitat (certificada per la ISO 9001).

  Endolla BSM

  Endolla gestiona la infraestructura pública de recàrrega de vehicles elèctrics de la ciutat de Barcelona. Per donar cobertura i robustesa a la xarxa de recàrrega, Endolla disposa de punts de recàrrega a la via pública per a motos elèctriques amb connectors Schuko i punts de recàrrega ràpida per a cotxes i furgonetes elèctriques amb connectors CHAdeMO, CCS i Mennekes, mentre que en els aparcaments subterranis de BSM hi ha punts de recàrrega lenta per a motos i cotxes elèctrics amb connectors Schuko i Mennekes.

  Per poder fer ús del servei de recàrrega, la persona usuària interactua amb el punt i fa el pagament mitjançant l’aplicació SMOU, que ofereix múltiples serveis de mobilitat urbana a la ciutat de Barcelona.

PARTICIPA-HI

Presenta la teva proposta amb la informació sol·licitada.