Activitats i projectes

La Biblioteca Bon Pastor, a part de formar part de l'agenda d'activitats de Biblioteques de Barcelona, té en funcionament alguns projectes que responen d'una manera més concreta a la necessitats del seu territori i dels seus usuaris.

La major part de les activitats s'han dissenyat per fomentar la lectura entre els nens del barri. Així, es proposa una primera descoberta de la biblioteca als participants de l'espai familiar del barri i als qui formen part del projecte "Nascuts per llegir"; s'ofereix suport als nens amb dificultats lectores al club de lectura en veu alta i es llança un repte als infants, a partir dels 9 anys, perquè s'iniciïn en la lectura de llibres.

També hi ha activitats que busquen donar resposta a situacions molt concretes, com ara la recerca de feina.

Cal destacar que la major part dels projectes tenen la col·laboració i la complicitat d'altres entitats i d'agents del barri de Bon Pastor.