Biblioteca

La Biblioteca Bon Pastor es va inaugurar el 6 de novembre de 2004. És un equipament cultural i de proximitat per donar servei als veïns de Bon Pastor i de Baró de Viver.

L'espai de la biblioteca es distribueix en quatre plantes accessibles a persones amb mobilitat reduïda. A la planta -1 es troba l'auditori, l'espai polivalent i la zona de serveis tècnics i direcció. La planta baixa és la zona de diaris i revistes, còmics, música i cinema, i és on es troba el centre d'interès de jocs i entreteniments. A la primera planta es troba l'àrea infantil. A la segona planta hi ha el fons general i de ficció i els centres d'interès educació d'adults i ràdio i mitjans de comunicació. En aquesta mateixa planta es troba l'Espai Multimèdia, amb ordinadors amb connexió a internet. La biblioteca té més ordinadors distribuïts per les diferents plantes i xarxa Wi-Fi.

A la biblioteca hi treballa un equip de vuit professionals que ofereixen un servei adreçat a cobrir les necessitats informatives i formatives dels usuaris, i dóna suport bibliotecari a altres entitats del barri de Bon Pastor.

Abans que la biblioteca s'inaugurés es va posar en marxa el projecte Cel.Obert, concebut i coordinat pel col·lectiu Experimentem amb l'Art, com a projecte educatiu pensat perquè els nens del barri de Bon Pastor coneguessin i utilitzessin la biblioteca.

El projecte es va desenvolupar a partir de l'escriptura, la narració oral i el dibuix com a llenguatges expressius i es va portar a terme amb grups d'educació infantil i primària de les escoles del barri Bernat de Boïl i Bon Pastor. El material obtingut d'aquesta activitat es va aprofitar per construir una instal·lació permanent a la biblioteca: unes escultures de ferro forjat. L'objectiu del projecte era aconseguir que els infants se sentissin vinculats a la biblioteca i promoure un gran sentit de pertinença, de responsabilitat i de compromís amb aquest equipament.