Espai familiar

Fem de la biblioteca un altre espai

La biblioteca, en coordinació amb l'Espai Familiar Bon Pastor, programa visites específiques per a aquesta entitat.

L'Espai Familiar Bon Pastor és un servei de l'Ajuntament de Barcelona orientat a les famílies amb infants menors de 3 anys. Es basa en l'oferta d'un espai de joc i relació on els infants poden explorar i relacionar-se entre ells i amb els adults, i on les famílies poden compartir, les unes amb les altres, la seva experiència d'educar i fer créixer els seus fills. L'Espai Familiar Bon Pastor té la seu al centre cívic del barri.

El projecte que desenvolupem conjuntament s'anomena "Fem de la biblioteca un altre espai". Les famílies ens vénen a visitar a la sala infantil de la biblioteca un cop al mes. En total atenem tres grups, formats per unes deu o dotze famílies cadascun. En les visites s'ofereix assessorament bibliogràfic, s'expliquen les diferents seccions de l'àrea infantil i es llegeixen dos o tres contes que es comenten a continuació.