Cessió i lloguer d'espais

Auditori i espai polivalent

La biblioteca disposa d'un auditori destinat a exposicions, xerrades, conferències, presentacions de llibres, etcètera, amb capacitat per a 70 persones. Aquest espai disposa dels mitjans tècnics següents:

 • equip de so
 • pantalla de projecció
 • projector
 • reproductor de DVD

La biblioteca disposa, a més, d'un espai polivalent amb capacitat per a 40 persones, annex a l'auditori. Tots dos espais estan separats per uns panels mòbils que permeten ampliar l'espai i, en conseqüència, l'aforament per adaptar-lo als requeriments de l'activitat que s'hi vulgui desenvolupar.

La biblioteca ofereix tots dos espais a les entitats o organitzacions que ho sol·licitin, en forma de lloguer o en forma de cessió d'espai.

Queden exempts de pagament els col·lectius, les organitzacions i altres entitats sense ànim de lucre de la ciutat, sempre que l'activitat per a la qual es demana la utilització concordi amb la finalitat específica de les biblioteques (centre d'informació, que faciliti la democratització i la difusió de la informació, la transmissió de coneixements, la formació, l'educació permanent, l'autoinformació i el lleure) i s'adapti als horaris de la biblioteca a la qual es demana l'espai.

Per a més informació consulteu els preus públics de les biblioteques de Barcelona.

Sala taller

La Biblioteca Bon Pastor ofereix la possibilitat de reservar un espai de l'àrea infantil per fer-hi treballs en grup, ja que si es fan a sala poden generar soroll i molestar la resta d'usuaris.

Per poder-ne gaudir, els grups han de respectar les pautes següents:

 • Edat: podran reservar la sala grups d'alumnes que cursin des de tercer de primària fins a quart d'ESO.
 • Assistents: els grups han d'estar formats per un màxim de sis alumnes.
 • Temps: la reserva de l'espai serà per un màxim de dues hores.

Procediment:

per accedir a aquest servei, cal que tots els membres del grup tinguin el carnet de Biblioteques de Barcelona.

 • Cal fer la reserva amb l'antelació suficient.
 • Per fer la reserva, cal anar al taulell d'infantil i demanar la disponibilitat de la sala.
 • El grup ha d'aportar una llista dels membres i escollir-ne un com a persona responsable, a qui el personal de la biblioteca es pugui adreçar.
 • La reserva de l'espai quedarà anul·lada passats trenta minuts de l'hora acordada.
 • La sala es reservarà amb la finalitat exclusiva de fer-hi treballs en grup.
 • En cas de comportament inadequat, el personal de la biblioteca pot interrompre i donar per acabada l'activitat.
 • Un comportament inadequat pot ser motiu per avisar el pare, la mare o el tutor del responsable del grup.
 • La biblioteca es reserva la possibilitat de no tornar a oferir aquest servei a un grup en concret, a causa del comportament a la sala o per l'incompliment d'aquesta normativa.