Aprendre català i castellà

Aprenentatge del català

Hi trobareu llibres de caràcter molt pràctic per a l'ensenyament de la llengua: manuals per l' autoaprenentatge, manuals per a l' ensenyament tutoritzat, llibres d'exercicis, llibres d'exàmens, etcètera.

Així mateix, podreu consultar diccionaris bàsics per l'aprenentatge, així com llibres amb les conjugacions verbals.

Sota el distintiu " Català per a estrangers" hi trobareu mètodes per aprendre el català des d'altres llengües, com ara des del francès, l' anglès, l' àrab, el xinès...

Finalment, també disposeu de lectures graduades i llibres de lectura fàcil.

Els llibres de lectura progressiva o graduada són els llibres en què el text s'ha adaptat a un determinat nivell de coneixement de la llengua pel que fa a l'extensió i al grau de dificultat del vocabulari.

Els materials de lectura fàcil són llibres elaborats amb una cura especial per ser llegits i entesos per persones que tenen dificultats lectores. Utilitzen un llenguatge senzill, relaten accions directes i les il·lustracions faciliten enormement la comprensió del text.

Aprenentatge del castellà

De la mateixa manera, per a l'ensenyament de la llengua castellana hem reunit material molt pràctic: manuals per a l' autoaprenentatge, manuals per a l' ensenyament tutoritzat, llibres d'exercicis, llibres d'exàmens, etcètera.

També podeu consultar diccionaris bàsics, així com llibres amb les conjugacions verbals.

Sota el distintiu " Castellà per a estrangers" hi trobareu mètodes per aprendre el castellà des d'altres llengües, com ara des del francès, l' anglès, l' àrab, el xinès...

Per a l'aprenentatge del castellà també disposeu de lectures graduades i llibres de lectura fàcil.