Projecte socioeducatiu

El projecte de suport socioeducatiu s'inicia a la Biblioteca Bon Pastor l'any 2008 amb la incorporació d'una educadora social a l'equip de la biblioteca.

Es va concebre com a resposta a una demanda de l'equip a fi de normalitzar actituds i conductes no adients dins el context d'una biblioteca per part d'alguns infants i joves.

Fem una aposta per la integració i per fer de la biblioteca un espai de relació i convivència. A través de tallers de foment de la lectura i de manualitats, es treballen des de continguts més formals fins als hàbits quotidians i es fa un acompanyament del temps d'estada d'aquests infants i joves a la biblioteca. Aquesta tasca es complementa amb el suport a l'equip professional per dotar-lo de pautes i estratègies d'actuació a l'hora d'afrontar situacions conflictives.