Bon Pastor

La biblioteca té un fons bibliogràfic que agrupa els documents que fan referència al barri de Bon Pastor. En aquesta secció hi ha documents sobre la història i l'actualitat del barri, estudis sobre la realitat social i l' urbanisme, guies d'entitats i equipaments, biografies i obres de creació literària d'autors del barri o que hi estan molt vinculats o bé que es localitzen en aquesta zona de la ciutat.

S'hi recullen també publicacions periòdiques d'àmbit local que s'han editat al llarg del temps o que encara són vives, a més d'opuscles, discos musicals, documents audiovisuals i altres materials que no siguin llibres i que estiguin relacionats amb el barri.

La majoria d'aquests documents estan exclosos de préstec, tot i que si es disposa de més d'un exemplar, la biblioteca en facilita el préstec.

Des d'aquesta pàgina us volem proposar que si disposeu de qualsevol document (llibres, fullets, revistes, fotografies, etcètera) que faci referència al barri de Bon Pastor i voleu compartir aquest material amb la resta de veïns, el doneu a la biblioteca. Nosaltres ens encarregarem de tractar-lo, conservar-lo i difondre'l.

Les biblioteques del districte de Sant Andreu van publicar el 2010 la Guia d'escriptors de Sant Andreu , que inclou els escriptors nascuts o vinculats al barri de Bon Pastor. Avui, la Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra manté aquesta guia en forma de directori.