Àrea infantil

L'àrea infantil és la sala per a nens, nenes i joves fins a 14 anys i per als adults que acompanyin els més petits o necessitin qualsevol document de l'àrea. Oferim un servei d'informació que pretén orientar sobre l'espai, el fons i els serveis i instruir els nens i nenes en l'ús de les eines de cerca d'informació que hi ha a la biblioteca. En el fons de l'àrea infantil trobareu, d'una banda, la ficció, que està dividida per franges d'edat per tal d'orientar en la tria de lectures, i, de l'altra, els coneixements (matèries com la història, la llengua, les manualitats entre altres). No només tenim llibres, sinó també revistes, pel·lícules, música...Cal destacar que tenim un racó amb contes en altres llengües. Principalment hi ha contes en alemany, anglès, francès, italià, neerlandès, portuguès i xinès.A l'àrea infantil també trobareu l'espai dels Petits lectors adreçat als més menuts (de 0 a 4 anys) i als seus acompanyants on trobareu llibres de cartró, de roba i desplegables que intenten apropar els més petits al món del llibre i la lectura; el Racó de famílies, que és un recull de material sobre el món de la família i les relacions entre pares, mares i nens de 0 a 13 anys amb temes com la psicologia infantil i juvenil, l'educació, la salut dels infants, l'embaràs i el part, etc., i el centre d'interès Contes per la igualtat, vinculat al Fons Especial Dona, que està format per una selecció de contes i altres documents que tracten la igualtat de gènere i d'oportunitats a través de la literatura infantil, en contraposició a la literatura tradicional, que sovint ha mostrat una visió del món que ha afavorit el sexisme.Els nens i nenes tenen a la seva disposició quatre ordinadors amb accés a internet (per consultar internet necessiten el permís signat per la mare o el pare i el carnet de la biblioteca) per buscar la informació que necessiten per completar i ampliar els deures de l'escola o bé per gaudir d'una estona d'esbarjo (tenen a la seva disposició un recull de pàgines web sobre diferents temes).Fem visites escolars, que són una manera de familiaritzar els nens i nenes amb la lectura i amb les diferents eines i recursos bàsics que els serviran per a l'aprenentatge, el currículum i el lleure. Hi poden participar alumnes d'escoles bressol i fins a educació secundària. Les explicacions estan adaptades als diferents nivells acadèmics i a les diverses necessitats educatives, sense oblidar el personal docent. 
També oferim assessorament al professorat sobre els temes que es treballen als centres educatius mitjançant lots de llibres (pregunteu pel carnet d'entitats), sobre l'elaboració de dossiers temàtics i guies de lectura, així com sobre l'organització de les biblioteques escolars dels centres educatius del barri.