Contes per la igualtat

La biblioteca ha fet una selecció de contes i altres documents, vinculat al Fons Especial Dona, que tracta de la igualtat de gènere i d'oportunitats a través de la literatura infantil, en contraposició a la literatura tradicional, que sovint ha mostrat una visió del món que ha afavorit el sexisme.

Els documents d'aquest centre d'interès estan dirigits al públic familiar (nens i nenes, pares i mares) i a qualsevol persona vinculada al món de l'educació o que estigui interessada en el tema, i els trobareu a l'àrea infantil.

Els documents d'aquest centre d'interès es distingeixen per un pictograma que es troba al llom del llibre amb la imatge d'un nen i una nena agafats de la mà. Aquesta imatge simbolitza el trencament dels estereotips mitjançant l'intercanvi de joguines destinades tradicionalment al seu sexe. Mitjançant el color del pictograma s'identifiquen les diverses temàtiques en què s'organitza el centre d'interès.

- Canvi de rols (color verd): revisió d'estereotips i rols de gènere d'adults, especialment en la representació del model familiar, per exemple Papá león y sus felices hijos: pequeña guía para padres, de Janosch, o Per què?, de Lindsay Camp i il·lustracions de Tony Ross.

- Diversitat afectiva (color blau): mares lesbianes i lliure identitat sexual de les nenes.

- Revisió d'estereotips (color rosa): revisió d'estereotips i rols de gènere entorn del món de nens i nenes.

- Drets de les dones (color lavanda): reivindicació dels drets de les dones, denúncia de la violència de gènere o de les seves condicions mitjançant la presa de consciència dels protagonistes.

- Protagonistes excepcionals (color lila): noies o dones protagonistes, actives i independents, lluny de models tradicionals "femenins" (submissió, bellesa, ingenuïtat, volubilitat, debilitat, etcètera), com ara Miki , d'Stephen Mackey, o Les dames de la llum , d'Adoración i Antonia Santolaya Ruiz-Clavijo.

- Dones excepcionals (color taronja): biografies o relats de noies i dones que han destacat per les seves fites en el moment que van viure.

- Imatge de la dona tradicional (color groc): paper tradicional de la dona, dedicada a la maternitat i la llar, en contraposició a l'home, que és qui té l'autoritat i l'autonomia econòmica i laboral, com ara Zoológico , d'Anthony Browne, o La niña gata , de Doris Lerche.