Coneix la biblioteca

La Biblioteca Jaume Fuster té per objectiu ésser un recurs per als infants i adults d'informació, formació i lleure cultural. Dóna a conèixer el funcionament i els serveis i forma en la recerca d'informació i en les gestions de la biblioteca en línia.

Per optimitzar l'ús de les seves instal·lacions, ofereix activitats a llars d'infants, escoles, instituts, escoles d'educació especial, cicles formatius, universitats, escoles d'adults i entitats.

Per donar coherència a aquest coneixement de la biblioteca des de la primera infància fins a l’edat adulta, hem desenvolupat un Pla de Formació per a totes les etapes educatives. Aquest pla es fonamenta en tres eixos:

  • Informació: són visites guiades que segueixen un itinerari des de l’educació infantil fins a secundària perquè l’alumne vagi adquirint autonomia en el coneixement i funcionament de la biblioteca i en les gestions en línia.
  • Formació: són segones visites des de l’educació primària fins a la secundària on es posa en pràctica el coneixement adquirit i s’aprofundeix en la cerca d’informació i l’alfabetització informacional.
  • Foment de la lectura: és una tercera proposta, des d’educació infantil fins a secundària, per difondre el coneixement de la literatura i promoure el gust per la lectura.

Més enllà de l’ensenyament reglat, hem dissenyat visites per a grups d’adults per informar del funcionament i serveis de la biblioteca i un taller, La biblioteca a un clic, per adquirir autonomia en el coneixement i funcionament de la biblioteca i en les gestions en línia i per optimitzar la cerca d’informació.

Fitxers relacionats: