Intercanvi d'idiomes

La Biblioteca Jaume Fuster organitza grups de conversa d’una hora, de dues a sis persones majors de 16 anys, entre persones que dominin el català o castellà, i persones que dominen una altra llengua (màxim tres persones del mateix idioma). Des de la primera edició, l'any 2007, hem organitzat grups d'anglès, francès, alemany, italià, portuguès, àrab, grec, rus, polonès, japonès, xinès, neerlandès, basc i llenguatge de signes intercanviats amb català o castellà.

Les sessions es realitzen en els espais de la biblioteca i dins del seu horari de funcionament. La primera mitja hora es parla en català o castellà (el que prefereixi l'estranger), la segona mitja hora es parla en l'idioma estranger sobre un tema de temàtica lliure a elecció del grup.

Les persones participants d’un grup han de tenir el mateix nivell de l’idioma que volen practicar (A1, A2, B1, B2, C1, C2) segons la nomenclatura europea. Es fan un cop a la setmana. Són gratuïts i no és necessari cap material. Cada grup autogestiona la dinàmica de les converses. El nivell A1 no és nivell 0. Cal tenir uns coneixements mínims de la llengua per poder conversar.

La inscripció s'obre a partir de l'1 de juliol a les 10.00 hores, i es van formant els grups a partir del setembre segons la demanda i l'oferta que es tingui. Els grups es clausuren el 30 de juny de l'any següent.

Per formalitzar la inscripció cal enviar un correu electrònic a l'adreça b.barcelona.jf@diba.cat amb l'assumpte INTERCANVI IDIOMES i les següents dades:

 • Número del carnet de biblioteques
 • Nom i cognoms
 • Edat
 • Sexe
 • Nacionalitat
 • Telèfon
 • E-mail
 • Idioma/es que voleu practicar
 • Nivell (A1, A2, B1, B2 o C)
 • Idioma/es que oferiu
 • Disponibilitat horària dins l'horari de la biblioteca
Informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades personals.
Responsable del Tractament: Les teves dades personals son tractades pel CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA dins el tractament 646. Podeu trobar tota la informació a l’enllaç:
Finalitat del tractament: Gestió i coordinació dels serveis, activitats i jornades  organitzades per les biblioteques de Barcelona, i les comunicacions electròniques informatives que hi estiguin relacionades
Legitimació: la base legal pel tractament és el teu consentiment atorgat al formalitzar la teva inscripció.
Termini de conservació: Conservarem les teves dades el temps que duri l’activitat i posteriorment seran eliminades en el termini màxim d’un any.
Drets de les persones: podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació sobre les vostres dades, mitjançant l’ enllaç:
Podeu trobar tota la informació de la nostra política de privacitat i protecció de dades a consultar la política complerta de protecció de dades a http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/proteccio-de-dades