Gràcia

La col·lecció local és a la planta 2 de la biblioteca. Recull documents locals de caràcter històric i actual que fan referència al districte de Gràcia, a les seves entitats, artistes i escriptors.

Es consideren autors literaris locals les persones autores de novel·la, narrativa, poesia o teatre vinculades al districte de Gràcia, ja sigui perquè han nascut o viscut a Gràcia o perquè els arguments de les seves obres literàries transcorren o fan referència a Gràcia.

Els documents de la col·lecció local s'identifiquen amb un pictograma al llom del llibre amb les sigles " CL" i la torre del rellotge, símbol del districte de Gràcia.

Els documents es poden agafar en préstec excepte els antics o les edicions limitades.

També tenim uns dossiers temàtics. Es tracta d'un material de consulta a sala on podreu buscar des de documentació històrica sobre teatres, carrers, edificis i associacions de Gràcia, fins al projecte de remodelació de la Plaça Lesseps o informació detallada dels personatges més rellevants del barri. Els trobareu a la segona planta de la biblioteca i indexats a fi de millorar la cerca d'informació.

Revistes de col·lecció local

Monografies sobre Gràcia