Infants

La Biblioteca Jaume Fuster treballa amb la comunitat educativa per formar els estudiants al llarg de la seva vida escolar i formativa en l'ús dels serveis de la biblioteca i en la recerca d'informació. Ofereix visites guiades i d'alfabetització informacional adaptades a cada grup seguint un pla formatiu.

Visites guiades: Programació de visites guiades (informatives, participatives i de foment de la lectura) per afavorir el coneixement del funcionament de la biblioteca, dels seus serveis i del seu fons documental. Aquestes visites estan adreçades a escoles bressol, escoles d'infantil i primària, instituts d'educació secundària, escoles d'educació especial i casals d'estiu.

Els Petits Fuster són els cinc follets de la biblioteca. Cada un d’ells fa una activitat que es correspon amb un servei o una pauta de comportament de la biblioteca.

Pont Biblio-Escola

El Pont Biblio-Escola és un projecte en col·laboració amb el Centre de Recursos Pedagògics, les biblioteques escolars i les biblioteques públiques de Gràcia. És un treball de recerca per aprendre a cercar informació a través del catàleg, les enciclopèdies i internet amb alumnes de cicle superior.

El bibliotecari fa una sessió formativa a l'escola amb el grup classe a la biblioteca escolar, en la qual fa una petita introducció sobre les fonts d'informació. El grup classe visita la biblioteca pública amb l'objectiu de trobar informació sobre un tema seguint un guió ben definit sobre el qual ha de versar el treball proposat pel professorat. Al final de la sessió, el grup classe s'endurà a l'escola llibres en préstec, fotocòpies d'enciclopèdies i adreces de webs per treballar la informació a casa o a l'escola, on es farà una exposició final del tema treballat.

Les inscripcions es fan a través del Centre de Recursos Pedagògics de Gràcia.

Enllaços relacionats: